От 1 август се премахват националните задължения за отчитане въз основа на сетълмент

БНБ сграда

Управителният съвет на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27 на БНБ от 13 март 2014 г. за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа.

Наредбата има за основна цел да приведе нормативната уредба относно статистиката на външния сектор в съответствие с Регламент 260/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитните преводи и директните дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009.

От 1 август 2016 г. се премахват националните задължения за отчитане въз основа на сетълмент, наложени на доставчиците на платежни услуги за целите на статистическото отчитане на платежния баланс, които са свързани с платежни операции на техни клиенти. Отпада и изискването за предоставяне на статистическа форма от страна на клиентите на доставчиците на платежни услуги при сделки и плащания между местно и чуждестранно лице и презграничен превод. Прецизират се правилата за отчетните лица при предоставянето на статистическа информация.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст