ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Позиция на КФН

Прегледът на балансите на застрахователните дружества и на активите на пенсионните фондове започва на 15 юли 2016 г., според единодушното решение на Управляващия комитет (УК), който ръководи провеждането на прегледа. В УК участват следните европейски и български институции: Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), Европейската комисия (ЕК), Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA), Министерство на финансите (МФ) и Българската народна банка (БНБ) и Комисията за финансов надзор (КФН).

Комисията за финансов надзор е сигурна в легитимността на упражнението, което ще започне, както бе предвидено, на 15 юли 2016 г. Процесите по прегледите на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователните дружества се управляват от УК, който се председателства съвместно от КФН и EIOPA. Всяко решение относно прегледите се взима от УК с единодушие и се публикува на интернет страницата на КФН. До момента всяко едно решение в този процес, без изключение, е взето по тази процедура. КФН работи в пълна прозрачност и като спазва най-високи професионални и етични европейски стандарти.

Подобен преглед се провежда за първи път в рамките на Европейския съюз (ЕС) и е ръководен и управляван от УК под изключително строг контрол. Ето защо инсинуации и спекулации с информация относно прегледа, и в частност оповестяването пред обществеността на някои непълни технически детайли и кореспонденция между членовете на УК, са крайно нежелателни и вредни за финансовата стабилност в държавата.

Комисията за финансов надзор уверява гражданите, че могат да бъдат спокойни за своите вложения. Средствата на гражданите не са застрашени от това техническо упражнение, което предстоящият преглед представлява. Той ще се осъществи при спазване на най-високи професионални и етични европейски критерии в подкрепа на финансовата стабилност в България.

 

Мартин Димитров

Проблемът с регулаторите е че започна една много неприятна игра. Изтичат мандатите на ръководствата им и въпреки това продължават да ги държат на тези постове с месеци и години. За КФН още май месец трябваше да започне процедурата, но явно някой има интерес дълго време да не бъде избиран председател на комисията. Особеното е че този председател номинира своите заместници. Затова ние още на 25 май внесохме предложение бюджетната комисия да започне процедурата по избора на нов председател. Мандатът на сегашния председател изтече на 18 юни а ние чак месец по късно започваме да обсъждаме процедурата за избор. Има страни в които при изтекъл мандат се приема че решенията на регулатора са на ръба на закона. В България трябва да бъде преустановена практиката да работят органи чиито ръководства са с изтекъл мандат. За мен е важно да има добри кандидати – хора които са професионалисти и които не са зависими. Такива хора у нас има, но за съжаление точно те често отказват да се занимават с политика и да поемат длъжности в регулатори поради това което се случвало в тях в миналото. Аз си представям процедура в която неправителствения сектор предлага кандидатите а парламента ги номинира и гласува. Сега текат стрес тестовете на застрахователи и осигурителни дружества и е много важно КФН да е в пълен състав, а не ръководството и да е с изтекъл мандат.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст