ВСС си гласува по-свит бюджет за 2017 г.

ВСС - заседание

Висшият съдебен съвет (ВСС) прие предложения от министъра на правосъдието втори вариант за бюджет на съдебната власт в размер на 597,7 млн. лв. за 2017 г. Това стана на заседание на Съдийската колегия на ВСС. Това е по-икономичният вариант на бюджета, тъй като първият вариант разходите за съдебната власт набъбват до 635,5 млн. лв., а одобреният от правителството разходен таван на съдебната власт за 2016 г. е в размер на 533 млн. лв.

Така утвърдените разходи за следващата година за магистратите са с 37 млн. лв. по-малко от предвидените в първия вариант и са разработени въз основа на заети 14 800 щатни бройки.

В бюджета са предвидени допълнителни средства за инспектората във ВСС, както  и актуализация на работна заплата със 7% на базата на увеличението на средната работна заплата в бюджетната сфера.

Предвидени са също така средства за облекло, вещи лица, кандидати за младши магистрати, атестация, а социалните осигуровки са в максимален размер на осигурителния доход. 1,1 млн. лв. са предвидени за наем на сгради, завишени са разходите за ремонти  на  стопанисваните от съдебната власт сгради.

Заложените средства за капиталови разходи са в размер на 31,8 млн. лв. Още 8,6 млн. лв. са заложени за придобиване на средства за дълготрайни материални активи. Освен това се предвижда от следващата бюджетна година ВСС да не заплаща средства за държавните съдебни изпълнителни. Те ще преминат към Министерство на правосъдието.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст