И ПО ДЕПОЗИТИ И ПО КРЕДИТИ ЛИХВИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПАДАТ

лихви

Последните данни на БНБ, които бяха публикувани през седмицата показват, че лихвите и по депозити и по кредити както за граждани, така и за фирми продължават да падат. Информацията за банковия сектор отчита че средният размер на лихвата по новооткрити депозити на населението в лева е намаляла за една година почти двойно и в средата на юни 2016-а е 0.83 процента. По новоткритите депозити в евро лихвите също са се свили чувствително  – от 1.29% до 0.66% годишно. Олихвяването по салдата по вече съществуващи депозити в лева с договорени срокове е намаляло от 2.46% на 1.41% годишно, а по тези в евро – от 2.18% на 1.2 процента. Вижда се че дори при двойния срив на доходността на вложенията в банките гражданите които са им отколешни клиенти и се придържат към принципите на спестовността все още печелят от вложенията си. Защото при отрицателни нива на инфлация сегашните ниски лихви от 1-2% запазват и дори леко увеличават стойността на вложените средства. Освен това прегледът на лихвените бюлетини на първите пет по размер на активите банки в страната показват, че дори и за хората които тепърва си откриват срочен депозит, съществуват спестовни продукти с изгодни условия, защото някои от тях носят дори над 3% доходност. въпросът е хората които търсят възвръщаемост от своите вложение в банка внимателно да четат по интернет лихвените бюлетини на кредитните институции за да изберат офертата, която им е най-изгодна.  Разбира се сравненията не бива да се правят механично, а да се внимава с различните видове условия по депозитите. Някои от тях на пръв поглед предлагат примамливо висока лихва, но тя е валидна само за последните три месеца от срока на едногодишния депозит. При тези влогове гражданите трябва да преизчислят средната лихвена доходност за едногодишният период като вземат предвид лихвените равнища през четирите тримесечия. Иначе ще останат разочаровани.

Сравнително висок доход, на фона на стандартните спестявания, предлагат и така наречените структурирани депозити. Те се формират на базата на вложения, които банката от името на клиента прави в определени финансови инструменти търгувани на капиталовите пазари – акции, облигации и дори валутни котировки и различни индекси. Ценовите движения на тези инструменти могат да донесат на собственика на депозита доходност, която да два пъти по-висока от стандартната лихва  по депозита. Но може и да нямата такава допълнителна доходност ако цените на финансовите инструменти на които е базиран депозита паднат. Така че правете такива вложения с очакванията за гарантиран висок доход.

Разбира се сравняванията на лихвените бюлетини на отделните банки въобще не лесна задача, дори за хора които знаят какво и как да търсят в интернет. Затова може би е добре в тази посока да се направи нещо в името на потребителите. Например БНБ да излезе с една наредба която да определи правила за стандартизиране на иформацията по депозититни продукти на банките. И на базата на тези стандарти и получената възоснова на тях данни в БНБ да се изготвя една сравнителна таблица за доходността на депозитните продукти в банковия сектор. Ако такава съществува на едно място, което е достъпно за всеки – на страницата на БНб, това значително ще облекчи потребителите. Става въпрос за нещо подобно, което банките и БНБ ще са длъжни на направят в изпълнение на Европейската директива и на промените в закона за плащанията за таксите по платежните сметки.

Но да се върнем на лихвите. Тези по потребителските и ипотечните кредити, както и средния размер на годишния процент на разходите по тези два вида заеми също намаляват. Годишният процент на разходите (освен лихвите той включва и таксите и комисионните) по потребителските кредити в левове за дванадесет месеца се свива от 11.3"% на 10.42%, а по тези в евро – от 8.40% на 7.42 процента. По жилищните кредити в левове ГПР пада от 6.27 на 5.40% а по тези в евро – от 720% на 6.78 процента. Намаляването на цените на кредитите за населението е факт, но отново ще обърнем внимание, че темаповте с които това се случва са доста по ниски от намалението на лихвите по депозити. По този начин банките поддържат достатъчно високи лихвени маржова които им усигуряват сравнително високи печалби дори при стагниралия пазар в който работят.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст