ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Пловдив има гарантирани 80 млн. лв. по регионални програми

Парламент - Лиляна Павлова

Заради уникалното си културно-историческо наследство, възможности за туризъм и развитие на промишлеността, Пловдив е един от ключовите двигатели за развитието на българската икономика и колкото повече инвестираме в него, толкова по-големи ще бъдат възможностите за развитие на бизнеса и икономиката, заяви министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова по време на участието си в кампанията „Региони в растеж“.

"Опитахме се да приложим три от научените уроци от първия програмен период в Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Един от тях е да не се изпълняват проекти на парче, които нямат обвързаност с друг вид финансиране. Затова с екип от архитекти и урбанисти се опитахме да направим модел за развитието на нашата страна, чрез който да се минимизират последствията от обезлюдяването и миграцията към големите градове, тъй като над 75 % от населението на страната работи и живее в деветте големи града, обясни тя. Ако тази тенденция продължи няма да можем да задържим младите хора в малките населени места. По тази причина избрахме моделът на умерен полицентризъм като най-подходящ за България. Това означава, че чрез инвестиции в инфраструктурата ще подкрепим поне по един сателитен малък град на деветте големи града, както и средните градове", обясни Павлова.

Министърът допълни, че с гарантирани средства за целенасочена подкрепа ще продължат инвестициите в градска среда – улици, тротоари, подлези и надлези, паркове, детски площадки, в Южен централен район. По линия на регионалното развитие специален фокус през този програмен период е отделен на образованието, като най-много средства отиват в образователната инфраструктура – висши и средни учебни заведения, както и детски градини.

Регионалният министър припомни, че община Пловдив има гарантирани 80 млн. лв. по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“, с които да подобри градската среда, да окаже подкрепа на икономическата зона и да продължи инвестициите в образователна, културна, социална инфраструктура, както и в енергийна ефективност на сградите.

"Въпреки че поради факта, че най-голяма част от населението е в град Пловдив и затова той получава най-големия ресурс, налице е подкрепа и за по-малките населени места по отношение на енергийната ефективност на сградния фонд", информира министърът.

По тази причина всички населени места в региона имат гарантирано финансиране с предефинирани проекти, за да сме сигурни, че се правят целенасочени инвестиции, добре координирани с останалите програми, допълни тя и като пример посочи проектите за деинституционализация на социални домове за деца или възрастни, при които от ОПРР 2014-2020 ще се финансира инфраструктурата, а по линия на Министерството на труда и социалната политика ще се финансират „меките“ мерки – преквалификация на персонала и издръжката.

Министър Павлова коментира, че Община Пловдив е направила добър баланс в разпределението на гарантирания й ресурс, като една част – 24%, е предвиден за инвестиции в градска среда, над 16% – за образователна инфраструктура, а сериозен дял е отделен и за мерки в енергийна ефективност. Тя отбеляза, че при наличие на неусвоени средства от някои общини, ще има възможност за финансиране на резервни проекти.

"В подкрепа на реформата в спешната помощ се финансират спешни центрове в малките и отдалечени населени места, стационари и специализирани линейки и реаномобили, чрез които да се транспортират болните до големите лечебни заведения в областните центрове. До януари следващата година Министерство на здравеопазването трябва да бъде готово с проекта, чрез който да се финансират тези мерки", обяви Павлова.

40 общини и 918 населени места от регион Родопи ще получат подкрепа в рамките на Целенасочената инвестиционна програма за подкрепа на слаборазвитите населени места в страната. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че на протеста срещу БФС част от униформените са превишили правомощията си?

Подкаст