ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Одобриха Договора за залог върху трежъри сметката между България и ЕИФ

Министерски съвет

Министерският съвет одобри подписания в края на август  Договор за залог върху трежъри сметката между България и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за изпълнението на Инициативата за малки и средни предприятия по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 и предлага на Народното събрание да го ратифицира.

Договорът за залог върху трежъри сметката е последният документ от пакета споразумения и договори за залог, необходими за изпълнението на оперативната програма.

Вписването на залога върху трежъри сметката е предварително условие за подписването на първите оперативни споразумения с избрани финансови посредници по ОП „Инициатива за малки и средни предприятия”.

След ратификацията на договора ще стане възможно стартирането на предлагането на кредити на МСП по финансовия инструмент на пазара през четвъртото тримесечие на тази година. Това от своя страна е предпоставка за навременното изпълнение на заложените в оперативната програма индикатори за резултат и за изпълнение, както и за по-бързото и облекчено достигане на подкрепата по ЕФРР до МСП.

Финансовият инструмент ще допринесе за мобилизиране на допълнителни публични и частни инвестиции, като се очаква чрез него да бъдат гарантирани заеми на стойност близо 600 млн. евро.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст