ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Държавните бордове не хранят началници

Министерски съвет Божидар Лукарски

Лапат ли пари заместник-министрите и чиновниците и от бордовете на държавните дружества, комисиите, браншовите съвети, фондовете и т.н.? Отговорът  на този въпрос винаги е предизвиквал особен интерес у непредубедения читател. Допреди години най-сладко бе да си сред богопомазаните и освен, да  речем, като заместник-министър да влизаш и в управата на няколко фирми. Затова и назначенията и щедрите възнаграждения се криеха от медиите и управляващите периодично се активизираха след някой скандал, свързан с изтичането на информация.  

Още през 2009-а, по време на Тройната коалиция, бе взето решение министрите, техните заместници и държавните служители да не получават заплати за участието си в бордовете на търговските дружества. По-късно, по време на първото правителство на ГЕРБ, Бойко Борисов се възмути от прибираните по този начин големи суми най-вече в системата на транспорта и енергетиката и нареди месечните доходи на чиновниците да не превишават тези на министрите. Но за някои се намираха вратички – я бонуси, я допълнително материално стимулиране или нещо друго и през 2012-а Борисов дори нареди така раздадените средства да се върнат, като имаше и освободени чиновници. След силния обществен натиск най-накрая бе променена и разпоредбата в Закона за администрацията, която позволяваше министър-председателят, неговите заместници, министрите и заместник-министрите да получават възнаграждения за участието си в бордове. Аналогични корекции бяха направени и в Закона за държавния служител и Кодекса на труда. Само че дали тези разпоредби, забраняващи да се плаща на държавните служители за участието им в държавни и общински дружества, съвети, комисии, работни групи и т.н. ,наистина се спазват в политическите кабинети на министрите?

Група представители на Реформаторския блок, водени от Вили Лилков и Мартин Димитров, са поискали информация по темата от няколко различни ведомства и тя определено заслужава внимание.

Конкретно в Министерството на икономиката, ръководено от Божидар Лукарски, заместник-министърът Любен Петров е член на надзорния съвет на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД, председател е на инвестиционния борд към дружеството със специална цел "Джереми България", член е на Държавния фонд "Земеделие", участва в междуведомствени работни групи, комисии, комитети и съвети. Другият заместник – Даниела Везиева, пък е председател на борда на "Институт по маркетинг" ЕАД и също участва в групи, комисии, комитети и съвети. Началникът на политическия кабинет Филип Кирев оглавява съвета на директорите на "София Тех Парк" АД, член е на надзорния съвет на НОИ и заместник-председател на споменатото вече дружество "Джереми България". Последните две "попълнения" на политическия кабинет – парламентарният секретар Таня Цветкова и директорът на дирекция "Връзки с обществеността и протокол" Лидия Колева, не са записали никакъв актив извън обичайните си служебни ангажименти. 

"Нито един от посочените членове не получава каквото и да е възнаграждение за участието си в посочените търговски дружества, комисии, комитети, работни групи и съвети", декларира Божидар Лукарски.

Подробна справка е представил за подопечните си и министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Заместникът й Жечо Станков е член на борда на изключително щедрия към служителите си "Български енергиен холдинг", участва в браншовия съвет по условията на труд в сектор "Въгледобив, енергоресурси и минно строителство", председател е на смесената междуправителствена комисия за икономическо и търговско сътрудничество с Черна гора, влиза и в Съвета по енергийна сигурност към Министерския съвет, както и в други работни групи, комисии, комитети и съвети. 

Другият заместник на Петкова – Николай Николов, също има сериозни трудови ангажименти. Той е в бордовете на фондовете "Радиоактивни отпадъци" и "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения", участва в отрасловия съвет по условия на труд в сектор "Енергетика", както и в Съвета за енергийна сигурност към кабинета. Председателства и българската част на смесената междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество с Кипър, участва в други работни групи, комисии и съвети. Началникът на отдел "Връзки с обществеността" Мария Андонова е член на работната група, подготвяща третия план за действие за участие в инициативата "Партньорство за открито управление" към Министерския съвет. Но и в този случай никой от представителите на ведомството не получава възнаграждение, спазвайки нормативните разпоредби.           

Далеч по-сдържан в отговорите си е министърът на транспорта Ивайло Московски. Той посочва, че във ведомството му са назначени две комисии за провеждане на открити процедури за предоставяне на концесия, които председателства сам. Отделно са назначени други 15 комисии за осъществяване на текущ контрол по изпълнението на сключени и влезли в сила концесионни контракти. Единствено споменато име – освен неговото, е на заместник-министъра Валери Борисов, който влиза в съвета на директорите на друго известно с щедрите си бонуси предприятие – "Информационно обслужване" АД. Но и в политическия кабинет на транспортното ведомство никой не смее да погази закона. 

Още по-лаконичен е министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова. Тя посочва, че като принципал упражнява правата на държавата в 41 търговски дружества с повече от 50% държавно участие, но в тях няма членове на политическия й кабинет. Най-приближените й хора участват в съвети, комисии, работни групи и фондове, но не взимат пари за това. 

С две думи – правилата се спазват. Да видим докога.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст