ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Близо 19% от БВП отива за социални дейности

Безработни в Гърция

През 2014 г. страната ни е отделила за социални дейности 15 490.8 млн.лв., което представлява 18.9% от брутния въртешен продукт (БВП) на страната през съответната година, отчете Националния статистически институт (НСИ).

Според данните на НСИ приходите от държавния бюджет за финансиране на социалната защита в страната са през 2014 г. са достигали  8 199.0 млн. лв., а приходите от осигурителни вноски – 8 282.1 млн. лева.

Спрямо 2013 г. се наблюдава увеличение на приходите от осигурителни вноски с 6.9%, а от вноските от държавния бюджет с 6.6 на сто.

През 2014 година разходите за социални обезщетения остават с най-висок дял от общите разходи – 96.9 на сто. За административни разходи и за други разходи се отделят съответно 2.1 и 1% от общите разходи.

Най-висок относителен дял в обезщетенията за социална защита заемат разходите за пенсии – 44 на сто. Значителен дял заемат и разходите свързани с обезщетение при болест и здравни грижи 27.7%, както и помощите за семействата и детските – 10.6% от плащанията за социални дейности.

Разходите за парични обезщетения са в размер на  10 269.5 млн. лв., или 68.4% от общо изплатените обезщетения за социална защита. Над 60% от паричните обезщетения се изплащат по старост.  Значителен дял заемат паричните обезщетения, изплащани за инвалидност – 9.3% и за майчински помощи и такива при раждане на дете – 10.1%.

През 2014 г. за безработица са изплатени обезщетения в размер на 434.1 млн. лв., или 2.9% от общо изплатените обезщетения за социална защита. Спрямо предходната година

разходите по функцията намаляват с 1.9%. Относителният дял на еднократните плащания от паричните обезщетения по функцията нараства от 12.5% през 2013 г. на 15.2% през 2014 г., или с 2.7 процентни пункта.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст