ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Спас Русев действа незаконно и против решението на съда

дмитрий косарев

Спас Русев е номинална фигура, прикриваща истинските собственици

 

Участниците в тази афера демонстративно игнорират българските закони

 

Милен Велчев абсолютно незаконно получи правомощие еднолично да представлява БТК

 

 

Г-н Косарев, името Ви често се споменава в българските медии, но въпреки това знаем твърде малко за Вас? С какъв точно бизнес се занимавате?

– Основната ми професия е финансов инвеститор. Обикновено инвестирам в компании, които изпитват известни трудности, помагам им да ги преодолеят и после ги продавам с известна печалба. Освен това инвестирам в широк спектър от финансови активи на фондовите пазари и в недвижима собственост.

Как стана така, че влязохте в спора за собствеността на българската телекомуникационна компания "Виваком?

– Вижте, аз съм законен собственик на 76% от акциите на БТК, действаща под бранда  "Виваком". Придобих въпросните права от предишния й собственик Цветан Василев през септември 2015 година. 

Бихте ли обяснили откъде се получават тези 76 процента?

– Аз притежавам 100% от акциите на фирмата Empreno, която чрез своите дъщерни дружества държи 43% в холдинга V Telecom Investment, а той до 30 август тази година контролираше напълно Българската телекомуникационна компания. Освен това на Empreno – също чрез някои от нейните дъщерни компании, в съответствие с договора за т. нар. total return swop, принадлежат правата върху още 33% акции на V Telecom Investment, които обаче сега незаконно фигурират в баланса на люксембургското дружество Crusher (контролирано от банка ВТБ). В резултат на тези противозаконни действия, които незнайно защо ВТБ определя като "аукцион", акциите на БТК  бяха иззети от V Telecom Investment и предадени срещу фиктивна цена на Viva Telecom Investment Luxemburg (б.а. – зад което стоят Спас Русев, Милен и Георги Велчеви, както и инвестиционното звено на ВТБ Банк – VTB Captial). Моите юристи оспорват тези действия в съдебните инстанции в няколко страни, тъй като те са незаконни и нямат юридическа сила.

Нека изясним този важен момент. Кои институции сте сезирали, за да докажете и опазите собствеността си, и какви точно са Вашите искания?

– Подадох редица искове в различни съдилища. Боря се за своята собственост, която ми отнеха незаконно, и то по доста рафиниран начин. Принуден съм да се съобразявам със структурата на управлението на тази собственост и с редица фактори, които са възникнали още преди моето участие в този процес. Например споровете по договора за total return swop се разглеждат само от международен арбитраж – не от държавните съдебни органи, и затова в спора за акционерния пакет от 33% бях принуден да прибегна до арбитраж. От друга страна, се сблъсках със сложна схема, разработена от група лица, свързана с банката ВТБ и с българското правителство. Бях принуден да разплитам това кълбо от връзки от разстояние и затова не е чудно, че се опитвам едновременно да дърпам най-различни нишки. Така още през февруари подадох иск в .лондонския High Court of Justice (Висш правосъден съд), с който оспорвам сделката по продажбата на акциите на люксембургската компания InterV Investment Sarl, притежаваща 100% от акциите на БТК, и искам възстановяване на понесените от мен щети. Както вече споменах, паралелно върви процес в международния арбитраж да ми бъде върнат пакетът от 33% от акциите (или неговата парична стойност). Това са основните процеси за възстановяване на моята собственост. В този смисъл вече успешно оспорихме в българския съд вписването на промените в мениджмънта на БТК, а също така и смяната на учредителните документи на купувача. В българския съд оспорваме и договорите, подписани в резултат на събирането на гласовете на собствениците на облигации на БТК. Подадохме и иск в Съда на Люксембург – към самата БТК и към нейния главен изпълнителен директор Атанас Добрев, за да ни възстановят нанесените щети. Неотдавна в разследването по това дело се включи и прокуратурата на Руската федерация.

Докъде са стигнали всички тези дела?

– Делото в английския съд напредва и вече е преминало предварителния стадий. Страните си размениха становищата по предявения иск. В началото или в средата на декември ще бъде утвърден графикът на съдебните процедури. Делото в арбитражния съд върви с по-бавни темпове – едва сега е сформиран арбитраж. Останалите процеси се намират в предварителен стадий – с изключение на българския иск за оспорване на договорите, подписани в резултат на събиране на гласовете на собствениците на облигациите – там вече сме в процеса на апелации.

Имахте ли досега някакви разговори с българските власти? Все пак Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество е наложила запор на част от акциите на телекома и те не би следвало току-така да се купуват или продават…

– Това е най-интересният въпрос. Не разбирам позицията на българските власти по този казус. От една страна, имаме запор на акциите на компанията от споменатата държавна комисия, а от друга, ВТБ предприема действия, фактически свеждащи до нула всички опити на българската държава да блокира движението на тези акции, но българското правителство по никакъв начин не реагира на този факт. Нещо повече, Комисията за защита на конкуренцията дава зелена светлина на сделката, а моите протести, отправени към прокурора и премиера, са оставени без внимание.

Съществува ли все още реална възможност да се спре сделката, след която Спас Русев и VTB Capital обявиха, че са станали новите собственици на "Виваком"?

– Разбира се. В моя иск, представен в Лондонския арбитражен съд, аз настоявам да ми бъдат върнати откраднатите акции и компенсирани нанесените щети. Когато фактът на мошеничеството се установи официално, откраднатите акции ще бъдат върнати на законните им притежатели.

Софийският градски съд блокира вписването на Спас Русев като нов собственик на "Виваком", но по всичко личи, че той вече действа като такъв. Какъв е Вашият коментар?

– Мога официално да заявя, че нито Спас Русев, нито компанията Viva Telecom Investment Luxemburg се явяват законни собственици на БТК. Моите юристи успяха да получат решението на българския съд за забрана да се внасят промените в уставните документи на компанията и да се сменят директорите, преди да бъдат разгледани всички обстоятелства на тази странна сделка. Тоест и от гледна точка на българското правосъдие Русев и хората около него не могат да представляват компанията. Само че участниците в тази афера демонстративно игнорират българските закони и се държат така, сякаш решението на българския съд няма никаква юридическа сила. На практика те се опитват да ръководят компанията, заобикаляйки българското правосъдие. Всякакви опити на собствениците на Viva Telecom Investment Luxemburg да оказват влияние върху дейността на БТК са незаконни и противоречат на решението на българския съд. 

Интересно е да се отбележи също така, че едно от първите решения на т. нар. нови собственици на БТК беше абсолютно незаконно предоставеното правомощие на Милен Велчев да представлява компанията и да сменя нейните ръководители, игнорирайки действащия легитимен съвет на директорите. Ще напомня, че Милен Велчев е директор на българския офис на ВТБ, и по този начин, въпреки решението на българския съд, те се опитват да предадат контрола над компанията на сътрудник на руската банка. И всичко това става с мълчаливото съгласие на българските власти. Този опит е красноречиво доказателство, че никакъв реален аукцион не е имало и компанията просто е била заграбена от мениджъри на руската банка и от покровителстващите ги политици. В тази сделка Русев  се явява само номинална фигура, прикриваща истинските собственици.

Формално погледнато, Вие сте сред основните акционери на "Виваком". Пита ли Ви обаче някой за решението телекомът да участва в търга за закупуването на ТБ "Виктория"?

– Не, никой не ме е питал. Тази сделка представлява част от договореностите между група лица, които се опитват да установят контрол над моята компания, и Делян Пеевски, който в сегашния момент контролира процедурата по несъстоятелността на КТБ.

Ако все пак стане така, че "Виваком" купи банката, каква според Вас ще е съдбата на тази сделка предвид водените от Вас дела?

– Аз смятам, че тази сделка противоречи на интересите на компанията. За съжаление главният изпълнителен директор на "Виваком" Атанас Добрев е влязъл в сговор с лицата, които се опитват да заграбят моята компания, и действа в техен интерес, а не в интерес на телекома. Важно е също така да се знае, че в най-близко време купувачите трябва да започнат да осъществяват плащанията към ВТБ по кредита, който бе взет за купуването на БТК. И тъй като Viva Telecom Luxemburg е една куха фирма – без активи и доходи, то единственият източник на средства за тези плащания се явява самата БТК. В сегашния момент те подготвят схема за трансфера на пари от БТК към своите офшорни компании. Доколкото ми е известно, по договореност с ВТБ  собствениците на Viva Telecom Luxemburg са поискали от БТК 35 млн. евро под формата на необезпечен кредит. Естествено, всички тези схеми са противозаконни и нарушават както българските, така и европейските правни норми. В частност се нарушават общоприетите положения за финансова помощ, според които абсолютно се забранява  използването на парични средства на компанията за придобиване на нейните акции. Моите юристи ще оспорват всички подобни сделки и ще съдят всички лица, които са замесени в тези машинации.

Разумно ли е въобще телекомуникационна компания да си купува финансова институция?

– Участието в подобен род сделки най-добре характеризира качествата на хората, опитващи се да управляват моята компания – алчност, цинизъм и безпринципност.

Очаква се "Виваком" да стане основен акционер и във футболния клуб "Левски" – София…

– Аз смятам, че използването на средствата на една от най-големите български телекомуникационни компании за подобни цели е недопустимо.

В последното си до този момент интервю Цветан Василев казва по повод на "Виваком", че "това, което се случва сега, е класическа криминална кражба с участието на една руска държавна банка, толерирана от българската държава". Споделяте ли това мнение?

– Всичко онова, което става с моята компания, аз мога да обясня само с наличието на определени договорености между председателя на управителния съвет на ВТБ Банк Юрий Соловьов, Милен Велчев, Спас Русев, Делян Пеевски и някои високопоставени членове на българското правителство. За съжаление тези договорености засягат не само моите интереси – като законен собственик на компанията, но и интересите на българската държава и на руската държавна банка. Очевидно е, че тази сделка е изгодна само за посочените лица, които използвайки своето положение и влияние, извършват откровен грабеж. Очевидно е и че ВТБ ще претърпи загуби от тази сделка, тъй като ще бъде принудена да компенсира понесените от мен щети, причинени от дейността на нейните мениджъри с нечисти помисли. Ще загуби и българската държава, защото, първо, няма да може да върне в пълен обем парите на КТБ. И, второ, ще се окаже в ситуация, когато парите на една голяма телекомуникационна компания ще бъдат насочени не за инвестиции в съвременни технологии и развитие, а за изплащане на налози, за финансиране на съмнителни проекти на новите собственици и за изплащане на взети от тях кредити, с които са закупили самата компания.

Планирате ли някакви допълнителни действия, с които да защитите интересите си?

– Ще продължа да защитавам интересите си с всички възможни начини, като единствената ми цел е да си върна контрола над откраднатата от моите противници компания.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст