Съдийската колегия на ВСС не наказа двамина магистрати

ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 10 гласа „за“ и 3 гласа „против“ прие предложението на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 37/2015 г. по описа на ВСС и не наложи дисциплинарно наказание на Милена Кирова Костова – Колева, административен ръководител – председател на Районен съд – Стара Загора.

Съдийската колегия прие, че съдия Костова – Колева не е извършила дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4, т. 5 от Закона за съдебната власт, изразяващо се във виновно неизпълнение на служебните задължения, произтичащи от разпоредбите на чл. 141-149  и на чл. 150, ал.1 Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК). По данни на вносителите на предложението съдия Костова – Колева не е провела открити съдебни заседания по гражданско дело, съобразно разпоредбите на чл. 141 и следващите от ГПК, и не отразила в протоколите обективно обстоятелствата по чл. 150, ал. 1 от ГПК относно присъствието на страните, извършените процесуални действия и съдебни актове в две съдебни заседания.

Дисциплинарният състав на Съдийската колегия намира въз основа на събраните писмени и гласни доказателства, че няма данни съдия Костова – Колева да е извършила твърдените нарушения.

Дисциплинарно дело № 37/2015 г. по описа на ВСС е образувано с решение на Съвета по протокол № 51/15.10.2015 г. по предложение на петима членове на ВСС.

Съдийската колегия на ВСС не наложи дисциплинарно наказание на Иво Николаев Петров – съдия в Районен съд – Благоевград. Съдийската колегия прие, че съдия Петров не е извършил дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4, т. 1 и т.2 от ЗСВ – забава на установените законови срокове за решаване на делата. Решението е взето, като единодушно с 11 гласа „за“ бе подкрепено предложението на дисциплинарния състав да не се налага дисциплинарно наказание. Съдийската колегия отчете наличието на обективни причини за забавата, както и факта, че към момента той няма неизписани съдебни актове.

Дисциплинарно дело № 51/2015 г. по описа на ВСС е образувано с решение на ВСС по предложение на Инспектората към ВСС.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст