ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Бившият областен на София на свобода срещу 20 хил., обвинен за 11 млн. лева

Бивши царски конюшни Дондуков

СГП привлече в качеството на обвиняем бившия областен управител на София Веселин Пенев за престъпления по чл.219, ал.3 във вр. с ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК и по чл.220, ал.2 във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1от НК.

Той е обвинен в това, че в периода 30.12.2015 г. до 26.04.2016 г., при условията на продължавано престъпление умишлено не положил достатъчно грижи за управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество – предоставените на областната администрация на област София бюджетни средства за 2016 г. и имот – държавна собственост, в резултат на което са последвали разпиляване на имуществото и значителни щети за държавата в общ размер 116 216 лв.

На 30 декември 2015 г. сключил договор за осигуряване на транспортна услуга, чрез предоставяне на високопроходим автомобил марка „Тойота“, модел „HIGLANDER AIBPIP“ и шофьор, с цена 2779.00 лева месечно без ДДС и годишна стойност на услугата в размер на 19 453.00 лева. По този начин допуснал извършването на ненужни и несвързани с дейността на Областната администрация разходи. В изпълнение на този договор е изплатена сумата от 11 116.00 лева, от което е последвало разпиляване на имущество в същия размер от бюджета на Областна администрация на област София.

На 19 февруари 2016 г. Пенев издал заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за държавен имот – апартамент с площ 179,52 кв.м., ведно с идеални части от сградата, находящ се в гр.София, район „Изгрев“, ул.“Фредерик Жолио Кюри“ №19, бл.156/1, ет.13. В тази заповед определил начална тръжна цена 226 700.00 лева, като тази цена е по-ниската пазарна стойност измежду определената от независими оценители стойност. Първоначално определената пазарна оценка на имота е 336 400.00 лева. На 26.04.2016 г. Пенев е сключил договор за покупко-продажба на имота с В.И.П. при цена по договора 231 300 лева. По този начин Пенев умишлено не положил достатъчно грижи за стопанисването и управлението на повереното му имущество и не се е съобразил с разпоредбата на чл.31, ал.1 т.3 от Закона за администрацията, съгласно която областният управител отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта. От това деяние на Веселин Пенев са последвали значителни щети за държавата в размер на 105 100 лева.

Освен по обвинението за умишлена безстопанственост Веселин Пенев ще отговаря и за сключване на 3 неизгодни сделки, от които е произлязла значителна вреда за  държавата в размер на 11 126 130 лева, като случаят е особено тежък.

На 8 юли 2016 г. съзнателно сключил неизгодна сделка за прекратяване на съсобственост между държавата и юридическо лице. С този договор Пенев е продал на търговско дружество  недвижим имот – частна държавна собственост с площ от 1376 кв.м., находящ се в гр. София, район „Оборище“, бул. “Княз Александър Дондуков“ №58, за сумата от 135 433 лева без ДДС. Пазарната стойност на имота към 08.07.2016 г. е 2 086 000 лева без ДДС с съгласно оценителната експертиза. От това деяние е произлязла значителна вреда за Българската държава в размер на 1 950 567 лева, представляваща разликата между продажната цена и реалната пазарна стойност на имота.

На 8 юли 2016 г. съзнателно сключил неизгодна сделка за прекратяване на съсобственост между държавата и юридическо лице. С този договор Пенев е продал на търговско дружество недвижим имот – частна държавна собственост с площ от 4 762 кв.м., находящ се в гр. София, район „Оборище“, бул. “Княз Александър Дондуков“ №56, за сумата от 391 219 лева без ДДС. Пазарната стойност на имота към 08.07.2016 г. е 7 722 000 лева без ДДС съгласно оценителната експертиза. От това деяние е произлязла значителна вреда за Българската държава в размер на 7 330 781 лева, представляваща разликата между продажната цена и реалната пазарна стойност на имота.

На 8 юли 2016 г. съзнателно сключил неизгодна сделка за прекратяване на съсобственост между държавата и юридическо лице. С този договор Пенев е продал на търговско дружество  недвижим имот – частна държавна собственост с площ от 1 191 кв.м., находящ се в гр. София, район „Оборище“, бул. “Васил Левски“ № 106, за сумата от 132 218 лева без ДДС. Пазарната стойност на имота към 08.07.2016 г. е 1 977 000 лева без ДДС съгласно оценителната експертиза. От това деяние е произлязла значителна вреда за Българската държава в размер на 1 844 782 лева, представляваща разликата между продажната цена и реалната пазарна стойност на имота.

Трите имота са продадени на едно и също юридическо лице.

На Веселин Пенев е взета мярка за неотклонение Гаранция в пари в размер на 20 000 лева. Наложена му е забрана да напуска пределите на страната без прокурорско разрешение.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст