ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Решения на Административните съдилища от страната по важни дела

Всякакъв съд

Със свое решение от 18 октомври 2016 год. Административен съд – Варна се произнесе, че обжалваният мълчалив отказ на кмета на Община Варна по Заявление № ДОИ 1600093 ВН/16.06.2016 г., подадено от „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията“, свързано с предоставяне на обществена информация за статута „пешеходна зона“ на крайбрежна алея „Кап. Георги Георгиев“, е незаконосъобразен и го отменя, като връща преписката на кмета на Община Варна, за произнасяне по посоченото заявление.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

Административен съд – Стара Загора е образувал двадесет и две дела през месец септември 2016 г. по жалби на граждани против заповеди на кмета на Община – Стара Загора с правно основание чл. 225 а от Закона за устройство на територията.

По десет от образуваните дела се проведоха съдебни заседания на 18.10.2016 г., от които четири са обявени за решаване, а шест са отложени за събиране на допълнителни доказателства. Заседанията по отложените дела ще се проведат през месец ноември.

За проведените съдебни заседания бе излъчен репортаж по ТВ „Загора”.

По дванадесет от образуваните на това основание дела, предстоят съдебни заседания през месец октомври и месец ноември.Ивелина Колева, съдебен администратор.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст