ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Само БАКБ и “Търговска банка Д” ще наддават за ТБ “Виктория”

По разпореждане на синдиците на Корпоративна банка техният консултант "АФА" ООД обяви окончателния списък на кандидатите за покупката на ТБ "Виктория". Тя, както е известно, е 100% собственост на обявената в несъстоятелност кредитна институция.

Осем инвеститори обявиха интереса си към ТБ "Виктория". От тях в списъка останаха само двама: Българо-американска кредитна банка на Цветелина Бориславова и "Търговска банка Д" на Фуат Гювен. В официалното съобщение по случая, качено на сайтовете на Корпоративна банка и на Фонда за гарантиране на влоговете, дословно пише: "След изтичане на срока за подаване на писма за интерес във връзка с Процедурата по продажба на 100% от капитала на ТБ "Виктория" ЕАД и цялостната експозиция на едноличния собственик на капитала към банката, бе извършен анализ и оценка на постъпилите писма за интерес, на предоставената съпътстваща информация и на профилите на кандидатите – потенциални инвеститори. Проведени бяха допълнителни консултации с надзорния орган – БНБ. В резултат на това за следващия етап на Процедурата по продажба са поканени Българо-Американска Кредитна Банка АД и Търговска Банка Д АД."

Още в първата фаза от наддаването отпаднаха ИНВЕСТБАНК, БТК, консорциумът между "Лев Инс" и австрийският "Кеблер холдинг", консорциумът между  Hanson Asset Management и инвестиционния посредник "Еврофинанс" (част от "Еврохолд"), а също египетският строителен холдинг  Zaghloul Holdings – Egyptian Engineers Group, и "Транзакт Юръп Холдинг".

Окончателният списък – т. нар. шорт листа, е одобрен от Фонда за гарантиране на влоговете, който по закон контролира действията на синдиците. Направени са и съответните консултации с БНБ.

Вестник "БАНКЕРЪ" вече писа, че преди месец БНБ изрично препоръча в списъка на допуснатите до наддаването за ТБ "Виктория" купувачи да бъдат включени само стратегически инвеститори. Под понятието стратегически инвеститори БНБ разбира банки, които са преминали прегледа на качеството на активите без надзорни препоръки. Именно поради тази причина шест от осемте първоначални кандидати не са включени в "шорт листа"-та. Тези изисквания на БНБ са следствие от официално обявената през 2002-ра политика на Централната банка за ограничаване на броя на кредитните институции у нас и за допускането на пазара само на банки от ЕС, и то с предпочитание това да са институции от държави в еврозоната. Тази политика се спазва особено строго през последните няколко години. По тази причина преди година БНБ отхвърли и искането на "Индустриален холдинг – Доверие"  да придобие "Токуда банк".

Подобен подход на БНБ донякъде нарушава интересите на продавача – Корпоративна банка, тъй като ограничаването на броя на кандидатите ще намали възможностите за постигане на по-висока цена за ТБ "Виктория". Но пък целите на Централната банка са консолидация на банковия сектор и осигуряване на дългосрочна стабилност. В крайна сметка тя е и единствено отговорна за сигурността на финансово-кредитната система – в това качество БНБ издава окончателната присъда кой може и кой не може да участва в подобни придобивания – с цялата отговорност за последствията от тези решения.

Двете допуснати до участие банки ще получат информационни меморандуми за ТБ "Виктория" и ще бъдат поканени да представят индикативни оферти. След което ще бъдат допуснати да извършат пълна оценка на правното и на финансовото й състояние. На тази основа ще подготвят и окончателните си оферти. Целият този процес със сигурност ще отнеме около месец и половина, два.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст