ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Пликовете и бюлетините за референдума няма да се подпечатват от СИК

Местни избори 2015 гласуване бюлетини гласоподаватели

На свое заседание Централната избирателна комисия е прила правилата за начина на сгъване на бюлетината и последователността, която трябва да се следва по време на гласуването на президентските избори и на националния референдум на 6 ноември.

  1. Член на СИК откъсва бюлетина от кочана пред избирателя, показва я на избирателя, за да се увери, че е празна, и поставя печат на едно от местата на гърба на бюлетината.
  2. Членът на СИК трябва да сгъне бюлетината пред избирателя по следния начин:

Първо сгъва бюлетината на две, така че горният край да опира в чертата под последната кандидатска листа, без да се закрива номерът на бюлетината в долния десен ъгъл и перфорацията над него. Те трябва да останат видими, а местата за полагане на печатите от СИК да останат от външната видима страна.

После сгъва бюлетината още веднъж по същия начин, като номерът на бюлетината в долния десен ъгъл да остане видим, а положеният печат да остане от външната страна на бюлетината.

  1. Комисията трябва да обясни на избирателя, че след като отбележи вота си върху бюлетината, трябва да я сгъне по същия начин.
  2. Преди полагане на втори печат член на секционната избирателна комисия трябва да свери номера на бюлетината с номера в кочана. Ако номерът в бюлетината съответства на номер в кочана, членът на СИК задължително подпечатва повторно бюлетината и без да я разгъва,откъсва по перфорацията полето с номера в долния десен ъгъл за пускане в непрозрачната кутия за отрязъците с номерата. Подава бюлетината на избирателя, за да я пусне в избирателната кутия. След това избирателят се подписва в избирателния списък.

От ЦИК посочват, че указаният начин на сгъване е препоръчителен, за да се запази тайната на вота.

Ето и правилата за гласуване в националния референдум:

Член на СИК подава на гласоподавателя бюлетина и празен непрозрачен пликза гласуване.

Членът на СИК указва на гласоподавателя, че след отбелязване на вота си, гласоподавателят трябва да сгъне бюлетината и да я постави в плика, преди да излезе от кабината за гласуване.

След като излезе от кабината за гласуване, гласоподавателят пуска плика с бюлетината в него в кутията за гласуване в националния референдум и се подписва в избирателния списък за националния референдум.

Върху пликовете и бюлетините за гласуване в националния референдум не се полага печат на СИК.

Освен това вчера ЦИК е решила, че в деня на изборите за президент и вицепрезидент и национален референдум – 6 ноември от 7 до 20 часа и там където гласуването продължава до 21 ч., трябва да се изключат всички заснемащи устройства – камери и да бъдат закрити техните обективи.
Решението се отнася до помещенията, в които са разположени секционните избирателни комисии.

Задължението за изключване на камерите се отнася и при провеждане на втори тур за избор на президент и вицепрезидент.

Контрол дали камерите са изключени трябва да се направи от Районните избирателни комисии.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст