ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Брутният ни външен дълг нараства до 34.69 млрд. евро

БНБ - автомобил

Брутният външен дълг на България в края на август достигна ниво от 34.69 млрд. евро, като от началото на годината той е нараснал с 606.4 млн. евро, показват данните на Българска народна банка. Дългът представлява 76.3% от БВП. На годишна база той се увеличава със 199.5 млн. евро, или с около 0.6 на сто.

Дългосрочните ни задължения са 27 млрд. евро, или 77.9% от целия външен дълг. От началото на годината те са се увеличили с 828.5 млн. евро. Краткосрочните ни задължения възлизат на 7.65 млрд. евро или 22.1% от брутния дълг и от началото на годината бележат намаление от 222.1 млн. евро.

Външният дълг на сектор "Държавно управление" в края на август е 6.5 млрд. евро, като от началото на годината той е нараснал с 936.8 млн. евро. Това увеличение се дължи основно на емитираните през март от името на България облигации на международните финансови пазари. На годишна база също е отчетено повишение на дълга в размер на 630.5 млн. евро. 

Намаление на външния дълг се забелязва в сектор "Банки", като на годишна база той намалява със 7% до 3.83 млрд. евро, или с 289.8 млн. евро в нетно изражение. 

Преди ревизията, външните задължения на сектор други са 11.53 млрд. евро, като спрямо края на декември миналата година те са се увеличили със 192.8 млн. евро. Спрямо година по-рано дългът на този сектор също намалява, но със 248.1млн. евро. За първите седем месеца на тази година сме платили по външния ни дълг 3.578 млрд. евро. За същия период на миналата година сме изплатили 6.572 млрд. евро.

Нетният външен дълг на страната ни в края на август е вече 2.817 млрд. евро, като от края на 2015 г. той намалява с 3.885 млрд. евро, дължащо се на по-голямото нарастване на брутните външни активи с 4.491 млрд. евро в сравнение с брутния външен дълг с 606.4 млрд. евро. Като процент от Брутния ни вътрешен продукт, нетният ни външен дълг възлиза на 6.2 процента. Година по-рано този процент е бил 15 на сто.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст