ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Слънчев бряг” отново е на загуба

слънчев бряг

Въпреки съвпадането с активния летен сезон и третото тримесечие на тази година не беше много успешно за туристическото дружество "Слънчев бряг" АД, в което държавата контролира 75% от акциите с право на глас. Въпреки че приходите му са нараснали до 1.773 млн. лв., те не са от основната му дейност, показват данните от междинния отчет. С най-голям принос са тези от предоставени услуги.

През деветмесечието на тази година, както и през 2015-а, дружеството няма приходи от услуги, свързани с поддръжката на инфраструктурата на кк "Слънчев бряг". Причината за това, както многократно сме писали, е конфликтът между дружеството и собствениците на туристически обекти, които отказват да плащат договорената такса за ползване на тези съоръжения. Всъщност така е от 2009 г. и не се очертава да бъде постигнато споразумение по този въпрос и в следващите месеци. А оттук идва и най-същественият риск за затруднения при генериране на приходи. От друга страна, ако инфраструктурата остане част от активите на дружеството, в дългосрочен план размерът на паричните постъпления от тази дейност ще зависи от развитието му като цяло – от броя и размера на туристическите обекти в комплекса, както и от атрактивността и конкурентоспособността му спрямо другите курортни комплекси по българското Черноморие.

Проблемът е, че "Слънчев бряг" вече не работи по основния си предмет на дейност – като туристическо дружество. След приватизацията на хотелите компанията печели основно от продажба на недвижими имоти, както и от услуги, от наеми и от продажба на ел.енергия и промишлена вода. Но и приходите от такива сделки намаляват.

Вследствие на това активите на "Слънчев бряг" продължават да се свиват. Своето негативно влияние оказва и растящата през всяко от изминалите тримесечия загуба, която в края на септември вече е 1.075 млн. лева. Тя е по-ниска на годишна база, но отрицателният финансов резултат през тази година – а и от предишни периоди, се натрупва (и ще продължава) от големия размер на амортизациите за ВиК машини и съоръжения, за пътища, сгради, земи. Въпреки снижаването на останалите разходи тези плащания са с постоянен размер поради високата стойност на дълготрайните активи, които дружеството притежава.

Единственият сигурен, но твърде малък приход за дружеството идва от производството и продажбата на електроенергия от фотоволтаичната централа на "Слънчев бряг". Договорът с "ЕВН България" ще му осигурява постъпления и в следващите двадесет години.

Не се виждат много възможности дружеството да промени това положение. Разходите по перото "други" продължават да растат. Основната причина е, че към 30 септември са отписани вземания по съдебни спорове (от приключили дела), извършени са и харчове за частни съдебни изпълнители и други съдебни разноски. Най-вероятно ще има и други трудности, тъй като фирмата има да събира пари от клиенти и доставчици, има съдебните вземания, но и трябва да плаща.

Черноморският курорт "Слънчев бряг" остава извън плановете за приватизация през тази година. Но все пак го "подготвят", както става ясно от сайта на Агенцията за приватизация. Това би могло да се случи едва след като се установи какво е останало в активите на това дружество и с какви видове инфраструктура разполага.

Останалите книжа на дружеството са собственост на дребни акционери. С най-голям сред тях е бившият приватизационен фонд "Слънчев бряг холдинг" АД с дял от 10.02%, но думата им няма тежест в управлението на морския курорт.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст