ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

15% спад на инвестиционната бизнес активност сред промишлените предприятия

Лека промишленост

Предприемачите очакват инвестициите през настоящата година да са с 15,2% по-малко в сравнение с тези, направени през 2015 г. Това показва проучване на Националния статистически институт, проведено сред промишлените предприятия през октомври 2016 година. 

Най-голям относителен дял в инвестициите през настоящата година се очаква да формира производството на стоки за междинно потребление (37,7% от всички инвестиции в промишлената сфера), следвано от енергетичните и свързаните с водата сектори (24,2%) и производството на недълготрайни потребителски стоки (20,7%). 

Предприемачите очакват намаление на обема на инвестициите в промишлеността през 2017 година с 8,4% спрямо настоящата година, като около 34% от предприятията не планират разходи за придобиване на дълготрайни активи през следващата година. И през следващата година най-голям дял от планираните инвестиции – 40,8%, се очакват при производството на стоки за междинно потребление, следвани от енергетичните и свързаните с водата сектори и производството на недълготрайни потребителски стоки – съответно с 30,4% и с 15,8%. 

По направление на инвестициите през 2017 година с най-голям дял се очаква да бъдат тези за увеличаване на производствения капацитет – 35,2% от общия стойностен обем на инвестициите в промишлеността. На второ място с 26,2% дял са предвидените инвестиции за заместване на износеното оборудване, следвани от тези за механизация или автоматизация на съществуващи производствени процеси и за въвеждане на нови производствени технологии – с 23,6%, и за опазване на околната среда, мерки за сигурност и други – с 15,0%. 

По отношение на факторите, които биха повлияли върху решенията на мениджърите за инвестиции през следващата година, преобладават позитивните оценки на въздействие ("стимулиращо" или "много стимулиращо") при "търсенето на продукцията", "финансови ресурси или очаквани печалби" и "технически фактори".

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст