ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Инвеститорите играят с поглед в бъдещето

"ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК" - 2016 - брой 47 (1219)

"ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК" – 2016

От 2006 г. в. "БАНКЕРЪ" всяко тримесечие представя две свои уникални класации: за "Инвестиционен посредник" и за "Управляващо дружество". На тази база отличава най-добре представилите се през годината дружества от тези два сектора.

В този брой представяме поредната годишна класация за пазарното представяне на дружествата – инвестиционни посредници през 2016 година. Данните, на основата на които е направено подреждането на отделните фирми, са предоставени от самите тях, от "БФБ-София" АД, използвани са и собствени изчисления на редакцията.

Класацията обхваща периода от 1 октомври 2015  до 30 септември 2016 година.

 

Пазарът на инвестиционното посредничество постепенно набираше скорост през тази година, но анализаторите бяха по-скоро предпазливи в анализите си за развитието му. Ниската ликвидност и малкото сделки не позволиха по-чувствително покачване на оборотите през изминалите тримесечия.

Един от видимите индикатори за промяна бе стартирането на първия български борсово търгуван фонд (ETFs, Exchange Traded Funds), който следва представянето на основния индекс SOFIX. Това раздвижи и цените на акциите на петнадесетте компании, които присъстват в базата за изчисляването му.  

Разбира се, има още какво да се направи за възстановяване на фондовата борса. Все още малко са играчите и сключените сделки и това се отнася за покупките и за продажбите на всички видове финансови инструменти – и акции, и облигации, и компенсаторни инструменти.

Очаква се институционалните инвеститори да проявят по-голяма активност през четвъртото тримесечие, като започнат да актуализират своите портфейли.

Финансовите резултати от последните дванадесет месеца (към 30 септември) отново подредиха големите играчи на челните места в крайното класиране на в. "БАНКЕРЪ". Този път петима от тях взеха точки по всички показатели и това предопредели позициите им в класацията. Други пък – "София Интернешънъл Секюритиз", "Д.И.С.Л. Секюритийс" и "Де Ново", не успяха да попаднат в Топ 10.

Както обикновено имаше и обновяване на имената в десетката на най-добрите. Местата на напусналите заеха "Реал Финанс", "АВС Финанс" и "Централна кооперативна банка", които присъстваха в класацията ни през изминалите месеци. Двадесет от дружествата взеха точки по отделните подреждания, а 9 от тях получиха възможност (съгласно изработените правила) да се борят за разпределението на местата в първата десетка.

След изчисленията настъпиха леки размествания в тройката, която бе начело миналата година. "Елана Трейдинг" отново бе сред номинираните по всички критерии на класацията (вкл. и с едно първо място) и запази позицията си на върха. Резултатът на дружеството от 33 точки (от 40 максимално възможни) го направи

"Инвестиционен посредник на 2016 г."

Фирмата от групата "Карол" слезе по-надолу в подреждането. "Капман" пък се изкачи още едно стъпало нагоре и е втори с 28 точки. Усърдието на брокерите на "Първа ФБК" също успя да върне дружеството на почетната стълбица (с 27 пункта).

Изминалите дванадесет месеца не бяха много успешни за банковите инвестиционни посредници. Едва трима от тях взеха точки, а място в крайното подреждане намери единствено Централна кооперативна банка. Но тя се подреди във втората половина на таблицата.

През тази година борсовата търговия постепенно набираше скорост, а повишаващите се котировки на част от публичните компании поразместиха фирмите в подреждането по показателя

оборот на "БФБ-София"

Представянето на банковите инвестиционни посредници в края на септември е доста скромно. Сега единствено Централна кооперативна банка попадна сред номинираните.

Две са дружествата, които успяха да прескочат гросмайсторската граница от 100 млн. лв. и са доста пред конкурентите си. "Евро-Финанс" – от групата "Еврохолд България", води в подреждането с оборот от 107.856 млн. лева.  Брокерите на "Първа ФБК" пък са заработили 101.076 млн. лева.

Тройката се допълва от "Реал Финанс", което показва най-голям прогрес. Преди година то бе на десетата позиция. По неговата сметка се водят договори на обща стойност 74.281 млн. лева. Най-добре представилият се банков инвестиционен посредник – Централна кооперативна банка, запазва седмото място с оборот от 33.967 млн. лева.

Небанковите инвестиционни посредници са без конкуренция през последните дванадесет месеца (към 30 септември) по показателя

сключени сделки на "БФБ-София"

А първите шест в класирането са същите, както и преди година. Прави впечатление, че всички дружества имат по-малко сделки. Предимството на "Карол" пред конкурентите му е повече от очевидно и то отново е на първото място, както бе и в последните няколко годишни класации. Дружеството има по сметката си 28 010 контракта. "Елана Трейдинг" остава първи негов подгласник с 11 985 сделки, а "БенчМарк финанс" е трети – с 9337 договора.

В Топ 10 на най-добре работилите инвестиционни посредници през периода отново са и двама от регионалните брокери. Пловдивският "Юг Маркет" има по сметките си 4353 покупко-продажби, а в баланса на варненския "Реал Финанс" са вписани 3185 договора.

"Елана Трейдинг" е с най-много проспекти през периода. Дружеството е работило по документите на четири компании, които са акумулирали свеж капитал от фондовата борса, и по този начин оглавява подреждането по показателя

брой емисии на акции и облигации

През тази година българските фирми показаха доста висока активност в търсенето на алтернативи за свободните средства на инвеститорите. По този начин са били ангажирани дванадесет от инвестиционните посредници, които са подготвяли проспекти за различен тип ценни книжа.

"София Интернешънъл Секюритиз" и "Евро-Финанс" са помогнали на три фирми, а Централна кооперативна банка и "Евро-Финанс" имат на своя сметка по два проспекта, одобрени от Комисията за финансов надзор. Само две дружества – банковите инвестиционни посредници, са имали работа по подобни документи.

Няколко от брокерите продължават да подпомагат и процедурите по обратно изкупуване на акции в полза на различни компании.

Електронната търговия на "БФБ-София"

продължава да се развива, но информацията извън платформата COBOS, разработена от "БФБ-София", е оскъдна, поради което подреждането по този показател е малко условно. В края на септември борсовата търговия с поръчки чрез интернет през тази система намалява още. Така тя вече обслужва само 255 души при 339 абонати година по-рано, показва проучването на в. "БАНКЕРЪ".

Деветте алтернативни платформи, организирани от инвестиционни посредници, привличат клиентела с по-добрите си условия. Бройката на абонатите им расте, а Karoll Broker, BenchMark BG Trader, Elana BG Trader и C Trader (на "Капман") вече са по-търсени, отколкото COBOS. Другите няколко платформи засега не обявяват данни за дейността си.

Класирането по показателя "електронна търговия" е сборна оценка от три подкритерия: клиенти в различните електронни системи, брой сключени сделки и реализиран в тях оборот. През периода брокерите на "Капман“ са направили най-голям оборот (41.837 млн. лв.). "Карол" пък остава лидер по броя на сделките (28 255) и е работил с най-много клиенти (общо 8823). Така че дружеството от групата на "Карол" естествено печели в подреждането на компаниите по този критерий.

Нагласите в сектора за резултатите през следващите месеци са оптимистични. Първият български борсово търгуван фонд беше един от катализаторите за добрите резултати на БФБ-София. Индексът SOFIX устремно върви нагоре, нови компании заявиха желанието си да станат публични, а не е за пропускане и възможността да се купуват акции, чиято стойност е подценена.

 

ПОБЕДИТЕЛЯТ

"ЕЛАНА Трейдинг" е един от първите инвестиционни посредници в България, който вече 25 години заема водеща позиция в търговията на финансовите пазари и инвестиционно банкиране и е част от една от най-старите български финансови институции – "ЕЛАНА Финансов холдинг". "ЕЛАНА Трейдинг" е ексклузивен партньор за българския пазар на американската брокерска компания Auerbach Grayson от 1998 г. насам, а е част и от брокерска мрежа в 123 страни. Дружеството е дългогодишен партньор на европейската Saxo Bank за България при предлагане на търговия на световните финансови пазари. Инвестиционният посредник предлага три платформи за електронна търговия на всички пазари:  ELANA BG Trader (за "БФБ-София"), ELANA MetaTrader (за валутна търговия), ELANA Global Trader (с най-голямото разнообразие от инструменти на над 30 борси в света и на Forex).  Анализите на компанията се публикуват от Thomson Reuters, Bloomberg, Standard & Poor’s Capital IQ, FactSet и други водещи международни информационни компании.

"ЕЛАНА Трейдинг" се представлява от председателя на съвета на директорите Радослава Масларска и изпълнителния директор Момчил Тиков.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст