Комисията за конфискация ще харчи 10% от отнетото имущество

КОНПИ

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) ще получи сериозен бонус към бюджета си, след като правната комисия в парламента гласува КОНПИ да използва за свои нужди 10% от стойността на конфискуваното. Предложението при второто четене на поправките в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно имущество бе на Хамид Хамид от ДПС, но получи подкрепата на депутати от всички основни политически сили.

Аргументът бе, че така органът ще тежи по-малко на държавния бюджет. Текстът се прие по аналогия с разпоредба в Закона за защита на конкуренцията, която постановява, че бюджетът на Комисията за защита на конкуренцията се попълва и с приходи от имуществени санкции и глоби по влезли в сила нейни решения. Ако предложението бъде прието и в пленарната зала, бюджетът на комисията за конфискация ще набъбне значително. Тази година органът удари рекорд по отнето имущество – за 18.5 млн. лв., както съобщи вчера шефът й Пламен Георгиев. Той обаче не каза каква част от тази сума е по влезли в сила окончателни съдебни решения за конфискация. Бюджетът на КОНПИ за тази година е малко над 6 млн. лв., от които над половината отиват за заплати и осигуровки. При обсъждането в правната комисия не стана ясно по какви правила ще се разпределя допълнителният приход. Но се разбра, че депутатите смятат за важно да се повишат възнагражденията на инспекторите на КОНПИ.

Идеята дойде, докато се обсъждаше друга новост в закона за конфискация – предложението най-малко 20 на сто от стойността на отнетото имущество да се използва за "социални цели". Срещу идеята се обяви финансовото министерство заради неясната формулировка "социални цели". Депутатите обаче пренебрегнаха позицията му и дори приеха искането на Чавдар Георгиев от БСП този дял да се качи на 30%. Отговорността кой и как ще разпределя сумите бе прехвърлена на Министерския съвет, който ще трябва да изготви подзаконов нормативен акт за разпореждане с конфискуваното имущество.

Отпадна най-противоречивата поправка в закона – въвеждането на т.нар. обърната доказателствена тежест, при която имуществото на проверявания се счита за незаконно придобито, докато той не докаже обратното. Депутатите решиха да отложат дебата до разглеждането на проекта за антикорупционен закон, който съдържа сходна разпоредба.

Даде се възможност на комисията за конфискация да изисква обяснения и сведения от проверяваните, както и от свързаните с тях лица. Но не се прие искането й да се позволи на нейните инспектори да претърсват и изземват по реда на Наказателно-процесуалния кодекс. Шефът на КОНПИ Пламен Георгиев обясни, че събирането на обяснения и сведения от проверяваните било необходимо, за да може комисията предварително да се запознае с всички обстоятелства по даден случай и да не се стига до провали в съда заради неустановени факти. По думите му имало случаи, при които адвокатите на проверяваните нарочно ги съветвали да не дават никаква информация на комисията, така че, ако падне искът й в съда, да могат да търсят от нея обезщетение.

КОНПИ получи и правото да иска разкриване на застрахователна и статистическа тайна за проверяваните лица. Това стана въпреки съпротивата на застрахователите и на Националния статистически институт. НСИ ще трябва да предоставя информация за годишните финансови отчети на юридическите лица. Постави се минимум за стойността на незаконно придобитото имущество, което държавата може да отнема – 10 хил. лв. Промени се и размерът на несъответствието между доходите на проверявания и наличното му имущество, при което комисията стартира производство срещу него – от 250 000 лв. бе намален на 150 000 лв. Това със сигурност ще доведе до ръст на производствата за конфискация.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст