ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Железниците ще докарат нови санкции

Катастрофа гара Калояновец влак

Сериозни финансови санкции заплашват България заради неуреденото законодателство при железниците. Още през 2013-а от Брюксел светна предупредителният семафор, че не сме изпълнили изискванията на директивата за безопасността на железопътния транспорт (2004/49/ЕО) и започна процедура срещу страната. С писмо от 29 април 2016-а Еврокомисията изрази допълнителни опасения, възникнали след направен преглед на нормативната база в сектора, като обърна внимание върху  ролите и отговорностите на отговарящите за безопасността. 

Според въпросната директива след тежки произшествия в железопътната система трябва да се извършва разследване от компетентен орган, за да се подобри безопасността и да се предотвратят подобни инциденти в бъдеще. А за да е в състояние да извършва това, е необходимо този орган да отговаря на изискванията за независимост и да му е предоставен правен статут, който да осигурява необходимите правомощия за издаване на препоръки за безопасност. Но работата е там, че у нас в момента действа специализирано звено към Министерството на транспорта, разследващо произшествия или инциденти, които при различни обстоятелства биха могли да имат същите последици както тежките произшествия. Нещо повече, Изпълнителната агенция "Железопътна администрация", която е българската национална институция по безопасността, също има правото да разследва произшествия и инциденти, с които не се занимава специализираното звено. Така на практика се получава дублиране на функциите между тях, което противоречи на европейската директива. Според нея водеща роля при разследванията трябва да има един разследващ орган. 

По-лошото е, че с официална позиция до Брюксел българската страна се ангажира да промени Закона за железопътния транспорт до средата на октомври 2016-а. Само че вече сме декември, а промените тепърва ще минават обществено обсъждане, предвидено да приключи на 12 декември. След това ще е необходими нормативът да получи одобрението на Министерския съвет, а после и на парламента. Но при нестабилната политическа обстановка и предстоящото разпускане на Народното събрание е много вероятно промените така и да не минат. Което ще доведе до съответните санкции. 

Иначе, ако корекциите бъдат направени, занапред Изпълнителната агенция "Железопътна администрация" ще се занимава само с регулиране и упражняване на надзор върху безопасността в железопътния транспорт. Разследващ органи ще остане само Звеното за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт  в Министерството на транспорта и то ще се занимава единствено с тежките инциденти. За по-леките ще отговаря управителят на железопътната инфраструктура – НКЖИ, и останалите железопътни предприятия. 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст