ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

КЗК ще решава за телефона в асансьора

асансьор

Изискването от 1 януари 2017-а всички асансьори да бъдат оборудвани с аварийна телефонна линия е стигнало до Комисията за защита на конкуренцията. Сигналът с входящ номер ВХР-2140/20.10.2016 е постъпил от граждани и е препратен по компетентност от Комисията за защита на потребителите. В него домоуправители на сгради – етажна собственост в София, определят разпореждането като технически нецелесъобразно с оглед на това, че повечето хора имат мобилни телефони и при повреда на асансьор биха могли да се обадят на обслужващата го фирма.

Както е известно, наличието на т. нар. устройство за двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и техниците бе заложено в Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьорите преди две години. Но по данни на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор то почти никъде не е изпълнено. На практика телефон има най-вече в административните сгради, докато в жилищните блокове тази "екстра" е изключителна рядкост. Законовите разпоредби обаче предвиждат асансьори, които не отговарят на това изискване, да бъдат спирани от експлоатация, считано от началото на следващата година.

Домоуправителите посочват още, че монтирането на телефонна връзка изисква финансови средства както за първоначалната инвестиция, така и за ежемесечно заплащане на абонаментна такса на мобилен оператор за използване на SIM-карта. Допълва се, че с нормативната уредба е въведено и изискване всяка етажна собственост да избере отговорник за асансьора, като това лице ще носи административна и дори наказателна отговорност във връзка с експлоатацията на асансьорната уредба. "По този начин се прехвърля отговорността от асансьорните техници, с които етажната собственост е сключила договор за поддръжка, върху самата етажна собственост, която няма техническата компетентност да обслужва асансьора", се отбелязва в сигнала. Според жалващите се всички тези изисквания са въведени в нормативната уредба под натиска на Българската асоциация на асансьорните техници, за която се твърди, че има монополно положение, а по отношение на фирмите за поддръжка на асансьори се изказва мнение, че са сключили картелно споразумение.

Оценявайки фактите, Комисията за защита на конкуренцията е решила, че е налице основание за образуване на производство, в рамките на което да бъдат оценени конкретните мотиви и специфичните цели на разглежданата правна уредба, като се прецени дали от нея възникват ограничения за конкуренцията и дали и доколко тези ограничения са необходими и пропорционални на поставените цели. Така, по всяка вероятност, докато не приключи това производство, асансьори няма да се спират.

Иначе у нас има между 80 и 100 хиляди асансьора, чиято възраст е над 25 години. И те не са оборудвани с аварийни системи, сигнализации и аларма. Но обновяването им е ангажимент на собствениците, което за българските условия е направо невъзможна задача. Разбира се, има и европейска схема за съфинансиране, по която могат да се сменят по-изгодно асансьорите в блоковете, но малцина знаят за нея. Процедурата е същата, както при санирането – необходимо е сдружението на етажната собственост да кандидатства пред някоя от участващите в процеса банки (б. а. – засега това са "Банка Пиреос" и Обединена българска банка) и при одобрение ще получи заем (до 100 хил. лв.) и бонус – в размер на 20% от очакваните разходи. Например, ако нов асансьор струва около 30 хил. лв., програмата REECL ще поеме 6000 лв., а останалите 24 хиляди ще бъдат отпуснати като кредит. При максимален срок на кредита от десет години месечната вноска ще е около 240 лв. за целия вход. За един стандартен осеметажен блок с по три апартамента на етаж това прави средно задължение от по 10 лв. на месец за всяко жилище. Новите съоръжения обаче ще са енергийно много по-ефективни от старите и ще пестят ток. Ще отпадат и харчовете за скъпи ремонти, които в по-старите сгради вече са сериозно перо.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст