Съдийската колегия на ВСС изслуша Лозан Панов относно случайното разпределение на делата в Апелативния спецсъд

лозан панов

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изслуша становище на Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, по поставени от членове на Колегията въпроси относно случайното разпределение на делата в Апелативния специализиран наказателен съд.

Въпросите са във връзка с Доклад за проверка на организацията и дейността на АСпНС, изготвен от комисия на Върховния касационен съд с председател Лозан Панов – председател на ВКС.

Шефът на ВКС  поясни, че изборът на съдия-докладчик по ВЧНД 34/2017 г. е извършен на случаен принцип, съгласно Вътрешните правила за случайно електронно разпределение на делата в съда, и определянето на Първи състав е направено според създадената в съда практика. Замяната на отсъстващия към момента на разпределението член на този състав със съдия Даниела Росенова – административен ръководител – председател на съда, обаче е извършено в отклонение от установената в АСпНС практика.

Друг проблем е наличието на непълен Четвърти съдебен състав, който не се попълва чрез случаен избор на съдия. Установено е също, че случайният избор на съдия – докладчик предопределя съдебния състав, който разглежда делото.

Комисията на ВКС препоръчва да се изготвят вътрешни правила за определяне на начина на попълване на непълния Четвърти състав, за заместване на отсъстващ член – съдия от утвърдените постоянни въззивни състави, както и за начина за определяне на останалите съдии в съставите по мерки за отклонение, което да става чрез автоматичен избор между възможните съдии за разпределение.

Председателят на ВКС Лозан Панов съобщи, че е внесъл във ВСС предложение за налагане на дисциплинарно наказание на съдия Даниела Врачева, която е направила разпределение на ВЧНД 34/2017 г.

В хода на обсъждането стана ясно, че Инспекторатът към ВСС прави проверки на дейността на Апелативния специализиран наказателен съд.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст