ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Подобрява се бизнес климатът в промишлеността, строителството и търговията

Лека промишленост

През март общият показател на бизнес климата се повишава с 2,9 пункта в сравнение с февруари, което се дължи на подобрения бизнес климат в промишлеността, строителството и търговията на дребно, съобщи Националният статистически институт.
 
Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" нараства с 2,1 пункта спрямо предходния месец в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.
 
Съставният показател "бизнес климат в строителството" се повишава с 8 пункта, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата отчита и нарастване на получените нови поръчки през последния месец, което е съпроводено и с по-оптимистични очаквания за дейността през следващите три месеца.
 
Показателят "бизнес климат в търговията на дребно" се повишава с 2,4 пункта в сравнение с февруари в резултат на благоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-оптимистични.
 
"Бизнес климатът в сектора на услугите" запазва приблизително нивото си от предходния месец. В прогнозите си за развитието на бизнеса мениджърите са оптимисти, като и очакванията им за търсенето на услуги през следващите три месеца продължават да се подобряват.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст