ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

България и Гърция си разделиха подземните води

минерална вода

 Приключи проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция“, чийто обект на изследване бяха всички подземни водни тела, разположени на българска територия до границата ни с Гърция, които са слабо проучени в хидрогеоложко отношение.  

Разпространението на подземните води е независимо от държавните граници. В много райони на света тези ресурси се разпределят между две или повече страни. В отговор на възникващите проблеми при общото използване на водите заинтересованите държави и редица международни организации вече десетки години работят по координирани програми за рационално управление и използване на трансграничните водоносни хоризонти, приемани като естествени хидрогеоложки единици. 

От Министерство на околната среда и водите съобщиха, че важен принос на проекта е определянето границите и обхвата на подземните водни тела на територията на България до границата с Гърция.

При изпълнението са използвани материали и информация от различни източници. Приложени са иновативни методи за оценка на количественото и химичното състояние. Направена е оценката на ресурсите и подхранването, анализирани са антропогенният натиск и въздействието върху свързаните екосистеми.

Проектът беше изпълнен по програма ВG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., която се управлява от МОСВ.
 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст