ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Парични изкушения за мениджъри

Цетрал Парк хотелПресконференция на Монбат за пускането на нейни акцииАтанас Бобоков - управител на Монбат АД

Публичните дружества вече отчетоха дейността си пред общите събрания на акционерите, съответно направиха и прогнози за развитието си в следващите месеци. Заедно с това определиха и възнагражденията на мениджърите. Акционерите на дузина дружества уважиха труда на ръководните им кадри за дейността им през 2016 година. Директорите на някои от компаниите го усетиха по портфейлите си – и като повишени възнаграждения, и от получени дивиденти, и от допълнителни плащания (бонуси) за изпълнени бизнес задачи. Някои от компаниите у нас се отчетоха с пореден дивидент към акционерите си, а не пропуснаха да поощрят и мениджърите, които са донесли добрите финансови резултати. Така направиха в

"Монбат"

Производителят на оловно-кисели акумулаторни батерии с разнообразно приложение раздава рекорден дивидент за 2016-а – общият му размер е 11.032 млн. лева. Брутната сума е 0.282 лв. на акция, а нетната (след приспадане на 5% данък): 0.2679 лв. за притежавана ценна книга. Към края на декември миналата година "Приста Ойл Холдинг" ЕАД контролира 42.73% от капитала, "Монбат Трейдинг" ООД има дял от 7.06%, а "Приста Холдко Кооператиф" У.А. – 20.78 процента. Останалите книжа са собственост на други дребни инвеститори.

"Монбат" е експортно ориентирана компания и изнася голяма част от своята продукция. Годишният финансов резултат за 2016 г. показва ръст на приходите от продажби с близо 17% за година, но и спад на нетната печалба с близо 2 на сто. В резултат на своята дейност компанията отчете нетна печалба в размер на 18.1 млн. лева.

Преди година акционерите на фирмата получиха по 0.28 лв. за притежаван дял, а за 2014-а – по 0.15 лв. за лот. Дивидентът в предходните години бе по-нисък.

Акционерите не пропуснаха да поощрят и директорите на дружеството – Атанас Бобоков – изпълнителен член на съвета, Пламен Бобоков, Стоян Сталев, Александър Чаушев, Николай Тренчев, Евелина Славчева, Флориан Хют, Петър Бозаджиев и Йордан Карабинов. Общото събрание определи допълнително възнаграждение за 2016 г. в общ размер до 500 000 лв. и овласти борда да разпредели сумата между членовете му в рамките на гласувания размер.

Общото събрание на

"М+С хидравлик"

зарадва акционерите си с брутен дивидент по 0.26 лв. на акция за 2016-а. Общо подлежащата на разпределение сума е 10 151 232 лева. За притежателите на книжа от тази фирма той е двадесети поред. За 2016, 2015 и 2014 г. тя плати брутен дивидент от 0.22 лв. на акция.

Тези, които са допринесли за този резултат, също не са забравени. Основните акционери към края на юни тази година – "Стара планина холд" АД (с дял 30.91%), "М+С 97" АД – Казанлък (с 24.10%), "Индустриален капитал холдинг" АД (с 22.37%), определиха постоянната част от възнаграждението на всеки от членовете на съвета на директорите да е по 3 промила (три на хиляда) от приходите от продажби (ще се изплаща месечно) и по 1% от печалбата преди данъци (сумата ще се изплаща на тримесечие).

Акционерите гласуваха още сума от по 1.25% от печалбата за 2016 г. на всеки мениджър на дружеството под форма на допълнително възнаграждение (тантиеми), която ще се плати пропорционално на времето на неговото участие в борда. От това решение пък ще се възползват: Димитър Тановски, Иван Делчев, Стоил Колев, "Велев Инвест" ООД, "Лома" ЕООД, "Манг" ООД.

Облага от добрите резултати на предприятието през 2016 г. ще имат и всички негови служители, които също ще получат допълнително възнаграждение. Сумата ще се начислява на база на годишната основна заплата за действително отработените дни и дните на редовен платен годишен отпуск.  

"Медика"

си спести дивидента за миналата година. Финансовият й резултат е 2 126 586 лв. – по-нисък в сравнение с този от 2015-а. Тогава обаче общото събрание гласува акционерите да си разпределят общо 1 409 617 лв., или по 0.14 лв. дивидент за една акция.

Но тази година акционерите без грам съмнение одобриха предложеното разпределение на финансовия резултат за 2016-а – цялата печалба да бъде внесена във фонд "Неразпределена печалба". Но съгласно чл.48, ал.5 от устава на дружеството общото събрание взе решение да бъде изплатено еднократно допълнително възнаграждение на изпълнителния директор Стойчо Пангев в размер на 1% от нетната печалба за 2016 г., или 21 266 лева. То е следствие от изпълнението на критериите за постигнати резултати, заложени в Политиката за възднагражденията на членовете на надзорния и управителиня съвет на "Медика". Изплащането на 40% от тази сума става разсрочено за период от три години.

Стойчо Пангев получи такава сума като тантием и през 2015 година. Най-вероятно това ще е последната такава сума за мениджъра, тъй като акционерите на "Медика" одобриха плана за преобразуване на дружеството чрез вливане в "Софарма". В резултат на това цялото имущество на фирмата ще премине към компанията на Огнян Донев, която ще стане негов правоприемник. В резултат на вливането всички акционери на "Медика", с изключение на "Софарма", което също е акционер в преобразуващото се дружество, ще придобият акции от капитала на фармацевтичната фирма и ще станат акционери в нея.

Мажоритарният дял от 97.50% от акциите с право на глас държи именно "Софарма" АД. Другите книжа са притежание на миноритарни акционери.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст