707 мъже и 59 жени са осъдени през 2016 г. в Кюстендилскоl

окръжен съд кюстендил

Броят на осъдените мъже през миналата година в областта е 707, или 92.3% от общия брой на осъдените лица. С най-висок брой и относителен дял са осъдените мъже във възрастовата група 30 – 39 години – 183 лица, или 25.9% и 40 – 49 години – 167 лица, или 23.6%, информират от отдел "Статистически изследвания – Кюстендил".

Осъдените жени са 59, като с най-висок брой и относителен дял са осъдените жени във възрастовата група 30 – 39 години (19 лица), или 32.2% от общия брой на осъдените жени и във възрастовата група 40 – 49 години (15 лица), или 25.4%.

В структурата на осъдените лица по наложени наказания най-голям е относителният дял на лицата, осъдени на „лишаване от свобода”. През 2016 г. те са 613, или 80.0% от общия брой на осъдените лица.

Наказанието „пробация” е наложено на 110 лица (14.4% от всички осъдени), а „глоба” – на 32 лица (4.2%). На „обществено порицание” са осъдени 11 лица (1.4%).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст