Избраха единодушно Светла Робева за председател на Окръжен съд – Разград

Висш съдебен съвет ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 12 гласа „за“ Светла Петкова Робева за председател на Окръжен съд – Разград.

Тя има над 26 години юридически стаж в органите на съдебната власт като младши прокурор и съдия. Към момента е съдия в Окръжен съд – Разград. Съдия Робева посочва, че е мотивирана да кандидатства за председател на Административен съд – Разград, водена от желание за професионално израстване и разширяване на професионалната ѝ компетентност.

Кандидатът си поставя за цел запазване на отличната организация на работа, като се повишава квалификацията на съдиите и съдебните служители, осъществяване на контрол за спазване на установените правила и кадрово обезпечаване на съда. Като председател тя възнамерява да има равно на останалите магистрати участие в разпределението на делата, в резултат на което ще отпадне съществуващата трудност за сформиране на състав, разглеждащ касационни и административни дела по оспорване на подзаконови нормативни актове.

В представената Концепция за управление на съда къндидатът предвижда предприемане на мерки за ежемесечен контрол върху движението на делата; полагане на усилия за подобряване на материалните условия; развитие на позитивния диалог с останалите съдилища и прокуратурите в съдебния район, с Адвокатската колегия и различните държавни органи.

Съдия Робева споделя намерение да продължи създадените добри практики, включително периодичното обсъждане между съдиите на законодателните промени и анализ на върнатите от Върховния административен съд дела, както и за провеждане на срещи със съдебните служители. Тя изразява убеденост, че като ръководител ще поддържа високото ниво на правораздаване в Административен съд – Разград, и ще допринесе за подобряване на работата му.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст