Съдийската колегия на ВСС назначи Катерина Рачева-Георгиева на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София – гражданска колегия

Висш съдебен съвет ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160 и чл. 186а, ал. 4 от Закона за съдебната власт във връзка с § 209 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за съдебната власт, назначи Катерина Радославова Рачева-Георгиева на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София – гражданска колегия, считано от датата на встъпване в длъжност.

Назначението е във връзка с влязло в сила отменително решение по административно дело на Върховния административен съд, образувано по жалба на Мая Добровска срещу чл. 23, ал. 3 от Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, приети с решение на ВСС по протокол № 9/07.03.2013 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст