Над 100 млн. лв. ще бъдат инвестирани в екологични проекти през 2018 г.

Рила планина

Планираните инвестиции за екологични инфраструктурни проекти за регионите през 2018 г. са големи, което предполага и много сериозна строителна дейност. Това каза днес зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова на дискусионния форум „Строителството през 2018 г. – перспективи и предизвикателства“, организиран от Камарата на строителите в България.

"Освен по оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., през 2018 г. МОСВ предоставя допълнително средства на общините. Чрез Предприятието за управление на дейностите по опазването на околната среда и Националния доверителен екофонд се осигурява финансов ресурс за над 100 млн. лв. Средствата се разпределят за проекти на общини, насочени към рекултивация на стари депа, доизграждане на ВиК инфраструктура, подобряване на съоръженията и мрежата за минерални води, както и за енергийна ефективност в публични сгради", обясни Николова.

Тя обясни, че един  от акцентите в политиката на ведомството е намаляването на регулаторната тежест върху бизнеса и гражданите. Голяма стъпка в тази посока е направена в министерството, което първо приложи стандартизирани документи за обществени поръчки при изграждане на пречиствателни станции и ВиК мрежа.

Със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазването на околната среда  продължава работата по доизграждането на регионалните системи за управление на отпадъците в общините, които трябва да изпълнят задълженията си за закриване и рекултивация на старите сметища. Вече са изградени 51 от планираните 54 регионални системи за управление на отпадъците. А с финансова помощ от ОПОС продължава изграждането на съоръжения за предварително третиране и компостиране на битови отпадъци в 28 региона. За насърчаване на рециклирането е обявена и процедура на стойност 91,5 млн. лв. по ОПОС за инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци.

До момента са обявени процедури за 46% от общия бюджет на ОПОС, който е в размер на 3,5 млрд. лв. Най-значителните инвестиции са в сектор „Води“ – 2,3 млрд. лева. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст