ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

КЗК е санкционирала Ай Ти Сълюшънс“ ЕООД за имитация на здравен сайт

кзк

Комисията за защита на конкуренцията с решение № 1116/ 05.10.2017 г., постановено по обединена преписка № КЗК-550/83/2016 г.  наложи имуществени санкции на „АЙ ТИ СЪЛЮШЪНС“ ЕООД за извършени нарушения –  по чл. 35, ал. 3 и по чл. 29 от ЗЗК.

В хода на проучването по преписка № КЗК-550/83/2016 г., Комисията установи извършено нарушение от „АЙ ТИ СЪЛЮШЪНС“ ЕООД по чл. 35, ал. 3 от ЗЗК – използване на домейн и външен вид на интернет страница идентични или близки до тези на други лица, което поведение продължава и към настоящия момент.  Налице е имитация на сайта на „УЕБ СЪЛЮШЪН“ ЕООД Здравен портал – www.zdravenportal.com (по отношение на домейна „zdravenportal.com“ и  външния вид на сайта) посредством използване на имитиращи домейн и сайт от страна на „АЙ ТИ СЪЛЮШЪНС“ ЕООД – Здравен портал – www.zdravenportal.eu.

На следващо място, Комисията установи извършено нарушение от страна на  „АЙ ТИ СЪЛЮШЪНС“ ЕООД на общата забрана по чл. 29 от ЗЗК, доколкото  се доказва поведение на дружеството, което Комисията определя като комплексен модел на  поведение по недобросъвестно привличане на клиенти посредством въвеждане в заблуждение на клиентите по повод сайта, чрез който  се  предоставят услугите по  интернет реклама – Здравен портал – www.zdravenportal.com или www.zdravenportal.eu, доставчика на услугата, който оперира съответния сайт – „УЕБ СЪЛЮШЪН“ ЕООД или „АЙ ТИ СЪЛЮШЪНС“ ЕООД и др.  Комисията постанови прекратяване на посочените нарушение и незабавно изпълнение на решението в тази му част.

В решение № 1116/05.10.2017 г., Комисията приема, че не е извършено нарушение от страна „АЙ ТИ СЪЛЮШЪНС“ ЕООД  на разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от ЗЗК – нелоялно привличане на клиенти.

Не се установи поведение на „УЕБ СЪЛЮШЪН“ ЕООД, което съставлява нарушение по чл. 29 (общата забрана за нелоялна конкуренция) и по чл. 30 (увреждане на доброто име на конкурент във връзка с публикуван на сайта на дружеството www.zdravenportal.com надпис).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст