Печалбата на БАКБ расте с над 15%

бакб

"Българо-американска кредитна банка" АД (БАКБ) приключва деветмесечието с положителен финансов резултат от 6.153 млн. лв. след данъчно облагане, става ясно от консолидирания отчет на банката. Това означава, че печалбата е с 15.2% по-висока спрямо отчетената година по-рано.

Този факт само подчертава подобряването на резултатите от дейността на БАКБ, тъй като през деветмесечието на 2016 г. групата отчете значителен извънреден приход вследствие на продажбата на притежаваното участие във Visa Europe.

Приходите от основна дейност (приходи от лихви) се увеличават с 542 хил. лв. до 28.8 млн. лв. в кра яна септември. Основен принос за това имат лихвите от кредитна дейност – 96.2 на сто. При нетните доходи от такси и комисиони се отчита минимално повишение спрямо миналата година до 3.963 млн. лева. То е пряко следствие от засилената пазарна конкуренция и тенденцията към разширяване на дигиталните услуги.

За изминалите месеци между януари и септември броят на клиентите се е увеличил с 60%, факт, който ще подкрепя плановете на банката за разширяване на дейността в следващите месеци, отбелязват в доклада си мениджърите на банката.

Подобрението на финансовия резултат идва и от следваната политика за намаляване на разходите за дейността, отбелязват мениджърите на БАКБ, което пък основно се дължи на по-малкото харчове за провизии през периода.

В края на третото тримесечие активите на групата достигнаха 1.2 млрд. лв., като спрямо края на 2016 г. те са нараснали с 12.3 на сто. Данните в отчета показват увеличение на кредитния портфейл с 6.7% за година до 859.3 млн. лева.

По отношение на кредитирането БАКБ продължава диверсифицирането на кредитния портфейл чрез увеличаване дела на заемите за физически лица и малки и средни предприятия.

От началото на годината акциите на БАКБ поскъпват с 32%, а през последните 12 месеца цената им набъбва още по-осезаемо – с 46.67%, което означава пазарна капитализация от 162.963 млн. лева. 

На 19 октомври в Търговския регистър бяха вписани промени в състава на Надзорния съвет на "Българо-американска кредитна банка" АД, съгласно решение на Общото събрание на акционерите й от 29 септември. Тогава Джейсън Лайл Кук беше освободен от длъжност като член на Надзорния съвет на банката. На негово място пък бе избран Серж Лиоути, който е с мандат до 10 май 2021 година.

След вписване на тези обстоятелства, Надзорният съвет на БАКБ се състои от трима члена, които ще управляват банката до 10 ма 2021 г.: Цветелина Бориславова Карагьозова, Мартин Бойчев Ганев и Серж Лиоути.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст