Съдийската колегия на ВСС връчи отличия на единадесет съдии, поощрени по ЗСВ

награди за магистрати

Единадесет съдии получиха отличията си, с които бяха поощрени на основание чл. 303 от Закона за съдебната власт за проявени висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. Магистратите са поощрени с решения на Съдийската колегия в периода септември-октомври 2017 г. Отличията бяха връчени от Лозан Панов – председател на ВКС и председателстващ заседанията на Съдийската колегия в началото на днешното заседание.

Отличия „личен почетен знак – първа степен – златен“ получиха Севдалин Божиков – съдия в Апелативен съд – Пловдив, Флорентина Неделчева – съдия в Окръжен съд – Добрич, Галя Костова – съдия във Върховния административен съд, Соня Тодорова – съдия в Окръжен съд – Варна, Албена Пеева – съдия в Окръжен съд – Добрич, Румяна Шмилева – съдия в Окръжен съд – Стара Загора, Дениз Георгиева и Любка Първанова – съдии във Върховния касационен съд.

Отличия „личен почетен знак – втора степен – сребърен“ получиха Илия Пачолов – съдия в Апелативен съд – Варна и Катя Младенова – съдия в Районен съд – Лом.

Отличие „служебна благодарност и грамота“ получи Добринка Цвяткова – Зафирова – съдия в Районен съд – Дупница.

Поощрените магистрати, които не присъстваха на официалното връчване на отличията ще ги получат от административните си ръководители по места.

Съдийската колегия, по предложение на председателя на ВКС, предложи на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС да изработи проект за изменение на Правилата за определяне на условията, реда и критериите за поощряване на съдии, прокурори и следователи (приети с решение на ВСС по протокол № 1/10.02013 г.), съобразен с измененията от 2016 г. в разпоредбите на Глава петнадесета „Поощрения“ от ЗСВ. Актуализирането на Правилата произтича от правомощията на Съдийската и Прокурорската колегии да поощряват съдии, прокурори и следователи, както и от прилагане на идентични правила за начина, по които поощрените магистрати ще ги получават.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст