ВАС потвърди заповеди на КЗП за забрана на нелоялни практики при смяна на тарифния план за телекомуникационни услуги и продажба на мобилни устройства

кзп

Предоставянето на частична информация за условията, при които даден мобилен телефон може да издържи на потапяне във вода или на удар, е нелоялна търговска практика, категорична е Комисията за защита на потребителите (КЗП). Издадената от контролния орган заповед за забрана на цитираната практика е потвърдена от Върховния административен съд.

Проверка на КЗП установи, че БТК ЕАД не е информирала при продажба клиентите си своевременно за това, че представяният като водоустойчив и удароустойчив апарат остава невредим при потапяне на дълбочина до един метър за не повече от тридесет минути и издържа на удар при изпускане от височина до един метър и двадесет сантиметра. Тази съществени характеристики на са били посочени върху етикета на телефона, в същото време обаче могат да бъдат от значение при решението на потребителя за покупка. Освен това, по такъв начин се създават предпоставки впоследствие търговецът да откаже рекламация в случай на проблем с мобилното устройство, възникнал при обстоятелства, които гаранцията не покрива, без потребителят предварително да е бил наясно с условията.

Друга наскоро потвърдена от ВАС заповед на КЗП е за забрана на нелоялна практика на „Мобилтел” ЕАД. Телекомът не е съобщавал предварително на клиентите си за съществуването на такса при извършването на пожелана от абоната смяна на тарифния план за предоставяне на мобилни услуги.

При преминаване към по-висок тарифен план, без да е информирал предварително, търговецът изисква заплащане на такса от 19,90 лв., установи извършената по повод постъпила жалба на гражданин проверка на контролния орган. Заблудата следва от това, че в договора се предвижда възможността абонатът да преминава към друг тарифен план само с по-висока или равна месечна абонаментна такса и никъде не се посочва, че потребителят дължи пари за тази промяна. Таксата за въпросната услуга е обявена единствено на интернет страницата на оператора. Също така, всички съществени клаузи на договора следва да бъдат изрично и изчерпателно уредени преди сключването му, гласи още становището на експертите, потвърдено от магистратите.

Съвети към потребителите:

  • Преди покупка на мобилно устройство с анонсирани предимства или специфични характеристики, проверете детайлно всички условия. Поинтересувайте се допълнително, ако нещо не Ви е ясно.
  • При подписването на договор за телекомуникационни услуги проверете за евентуални такси в случай промяна на параметрите по Ваше желание.
  • При сключен в условията на нелоялна търговска практика договор потребителят има право да претендира за неговото разтрогване и за обезщетение по общия ред.

Препоръки към търговците:

  • Предоставяйте своевременно на клиентите цялата съществена информация за основните характеристики на стоките.
  • Уведомявайте потребителите за всички важни условия на сделката преди сключването на договора.
  • Затаяването на информация за основни характеристики на стоките или съществени условия при сключването на договори представлява нелоялна търговска практика.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст