ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

БФБ прие вторичната търговия с ДЦК

От днес инвеститорите вече могат да търгуват български държавни ценни книжа (ДЦК) на регулиран пазар през Българската фондова борса (БФБ - София) Асен Ягодин

Една 20-годишна мечта вече е осъществена. От 1 ноември Министерството на финансите пусна за вторична търговия български държавни ценни книжа (ДЦК). Те ще се предлагат на регулиран пазар на "БФБ-София". Става въпрос за двадесет емисии на обща стойност 5.5 млрд. лева. А това е най-голямото IPO, което ще бъде осъществено  на фондовата борса. То стана факт в резултат на съвместните усилия на фондовата борса, "Централен  депозитар" АД, Министерството на финансите и Българска народна банка (БНБ) за създаване на регулиран вторичен пазар за държавен вътрешен дълг в рамките на пазарите, организирани от "БФБ-София".

"Удовлетворени сме, че с добавянето на държавни ценни книжа (ДЦК) увеличихме разнообразието от инструменти, които се търгуват на борсата. Така тя става още по-атрактивна за инвеститорите – цел, за която ще продължим активно да работим и занапред", каза Васил Големански.

Досега в търговията с държавни облигации участваха предимно институционални инвеститори – банки, пенсионни фондове, застрахователни дружества и гаранционни фондове. Те ги купуваха на аукционите, организирани от Министерството на финансите, а впоследствие  при нужда от ликвидност ги тъъргуваха помежду си на вторичния междубанков пазар.

Сега това ще се случва на регулирания пазар на БФБ. Там печалбата от сделките е необлагаема, а борсата ще очертае реална пазарна цена за тези ценни книжа. Заедно с това лесен достъп до тях ще имат както институционалните, така и малките индивидуални инвеститори.

За първи път на фондовата борса се събраха представители на три от най-важните институции на финансовия пазар у нас: Нина Стоянова – подуправител на БНБ; Маринела Петрова – заместник-министър на финансите;  Бойко Атанасов – заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", както и Асен Ягодин – председател на съвета на директорите на борсата; Васил Големански – изпълнителен директор на борсата, и представители на компании – членове на борсата.

Търговията с ДЦК е поредната мярка, която се реализира като част от Стратегията за развитие на капиталовия пазар в България, приета през миналата година. "Вторичната търговия с български ДЦК е вече факт", коментира Асен Ягодин, председател на съвета на директорите на фондовата борса. "Най-логично е да се очаква стесняване на спредовете, при които се търгува държавният дълг. Смятаме, че това би привлякло още повече играчи – не само местни, а и чужди на фондовия пазар. И не на последно място – това вдига имиджа на капиталовия пазар."
Министерството на финансите очаква  със старта на вторичния пазар за ДЦК да се повишат прозрачността, достъпността и справедливостта при определяне на цената на ДЦК, отбеляза пък заместник-министърът на финансите Маринела Петрова.

В момента на вътрешния пазар се търгуват 26 емисии на държавни ценни книжа, съобщиха от БНБ. Размерът на емитирания дълг е малко над 6.3 млрд. лева. Банките държат 65% от тези книжа, които са на стойност 4.168 млрд. лева. Други 25% от държавния дълг е в портфейлите на застрахователните компании и пенсионните фондове. Небанкови финансови институции, фирми и граждани са си купили 8% от книжата, а дял от около 2% държат и чуждестранни инвеститори. Той  се оценява на 112.3 млн. лева.

На "БФБ-София" няма да се търгуват държавни ценни книжа, които са емитирани на външните пазари. Общият обем на поетия дълг по тях в момента е 14.8 млрд. лева. 

 

КАРЕ

За изграждане на стабилен пазар на ДЦК и повишаване на интереса към него "БФБ-София" АД и "Централен депозитар" АД освобождават от такси за търговия с тези финансови инструменти своите членове, ако съответно и те не таксуват клиентите си.
За всички останали борсови членове ще бъде начислявана такса в размер на 0.01% от стойността на изпълнената поръчка, но не по-малко от 2 лв. (без ДДС) за всеки търговски ден.
Тринадесет инвестиционни посредници и банки вече откликнаха на новата инициатива.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст