ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Сблъсък около парите за общините

Парламент Менда Стоянова

Част от промените в Закона за публичните финанси са предназначени да  регламентират  взаимоотношенията между общинските бюджети и централния бюджет. Беше записано, че размерът на бюджетните взаимоотношения между общинските бюджети и централния бюджет може да се променя, когато това произтича от закон, от преструктуриране на делегираните от държавата дейности или при промени в натурални и/или стойностни показатели за финансиране на съответната дейност по бюджетите на общините. 

Председателката на бюджетната комисия Менда Стоянова от ГЕРБ заяви, че нито един лев от преизпълнението  на данъчните приходи в бюджета не може да бъде насочен  за допълнителни разходи. По думите й преизпълнението на приходите отива за намаляване на дефицита в съответната година. Тя обясни, че Министерският съвет може само да преструктурира разходите между отделните пера и там, където има неусвояване на разходите до края на годината, те да бъдат пренасочени към онези сфери, в които има недостиг. 

Друга част от промените в закона са свързани с ограничаване на негативния ефект върху бюджета, който биха породили общините, които изпитват  финансови затруднения. Според текст от закона не се допуска натрупването на нови задължения за капиталови разходи и/или поемането на ангажименти за капиталови разходи за сметка на приходи, ако общината не осигурява планираните по бюджета й  приходи. Не се допуска и увеличение на наличните по бюджета на общината към края на годината просрочени задължения спрямо отчетените към края на предходната година, ако наличните към края на предишната година просрочени задължения надвишават 5 на сто от отчетените разходи. 

Георги Търновалийски от БСП заяви, че промените в закона създават ограничения и забрани, които  противоречат на  принципите на местното самоуправление. Забраняваме им да увеличават просрочените задължения, репликира  Менда Стоянова от ГЕРБ.

Представителите на  БСП възразиха срещу този текст с аргумент, че бюджетните взаимоотношения имат конституционен статут и могат да бъдат променяни само със закон. Георги Търновалийски заяви, че  БСП ще атакува текстовете  пред Конституционния съд. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст