ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

На съд по обвинение за злоупотреба с чуждо недвижимо имущество

съд разлог

Районна прокуратура – Разлог предаде на съд Р. Видин, обвинен за извършено от него престъпление по чл. 217, ал. 4, пр. 1, вр. чл. 217, ал.2, пр. 2 от НК.

Обвиняемият Р. Видин се занимавал със селскостопанска дейност. В периода след 2006 г., по устна договорка, той ползвал недвижими имоти – собственост на „А.“ ЕООД. Те се намирали в с. Горно Драглище, общ. Разлог, и представлявали стопански двор и ливада. За периода на стопанисване на недвижимите имоти той не изплащал редовно договорената наемна цена в размер на 600 лева годишно.

През 2013 г. Видин поискал от представляващия дружеството да бъде упълномощен с права да сключи договор за аренда по отношение на единия от поземлените имоти. Целта му била да ползва субсидии при развитие на стопанската дейност, която извършвал, с оглед изискването на Закона за аренда в земеделието и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Такова пълномощно с нотариална заверка на подписите било издадено, но въпреки това обвиняемият Видин не сключил договор за аренда.

Поради лошото стопанисване на недвижимите имоти и неполучаване на дължимата наемна цена, в началото на 2015 г. собственикът на капитала на „А.“ ЕООД решил да ги продаде. Първоначално те били предложени на Видин, но той отказал да ги закупи. По същото време управителят на дружеството, с декларация-акт, заверена нотариално, оттеглил изцяло правата, дадени на обвиняемия по-рано с пълномощното, за което той бил уведомен. Било му обяснено, че поради предстоящата продажба на имота същият няма да се отдава под аренда.

На 10.05.2016 г. собственикът на недвижимите имоти – „А.“ ЕООД сключил предварителен договор за покупко-продажба с купувача – И.П., който на следващия ден разговарял с обвиняемия. Между тях била постигната устна договорка, че до края на м. септември 2016 г. обвиняемият Видин ще продължи да стопанисва имотите, за да получи субсидии, като няма да заплаща наем.

Въпреки че знаел за оттегляне на даденото му по-рано пълномощно, както и за сключения предварителен договор за покупко-продажба, обвиняемият Видин решил съзнателно да действа против законните интереси на „А.“ ЕООД.

На 31.08.2016 г., като използвал издаденото по-рано пълномощно, без знанието и съгласието на собственика той сключил със себе си договор за аренда за срок от петнадесет стопански години, с наемна цена в размер на 20 лева годишно, по отношение на единия имот в с. Горно Драглище. Въпросният документ бил заверен пред нотариус.

В процес на подготовка за сключване на окончателния договор за покупко-продажба на имота, представителят на „А.“ ЕООД разбрал за сключения договор за аренда, след което на Видин била изпратена нотариална покана за незабавно освобождаване на имота.

В резултат на действията на обвиняемия са последвали значителни щети за представляваното юридическо лице „А.“ ЕООД, изчислени от експерт на обща стойност 20 900 лв. В това число: право на ползване и разпореждане върху недвижимите имоти, крайно неизгодна наемна цена, невъзможност да бъде сключен окончателен договор за имотите, поради наличие на вписан договор за аренда, връщане на дадения задатък и заплащане на неустойка, както и неизплатен наем от самия Видин.

Предстои насрочване на делото от съда.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст