ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Поощриха Георги Колев – председател на ВАС, с „личен почетен знак: първа степен – златен“

Висш съдебен съвет ВСС Георги Колев

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 1, т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт, поощри Георги Колев – председател на Върховния административен съд, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за награждаването му е направено от Боян Магдалинчев – представляващ ВСС и членовете на Съдийската колегия Драгомир Кояджиков, Севдалин Мавров и Стефан Гроздев.

Те посочват, че Георги Колев е избран за председател на ВАС три години след създаването на административните съдилища в Република България и допринесе за институционалното им изграждане и развитие. „През целия си мандат с упоритост, лична ангажираност и висок професионализъм отстояваше мисията и позицията административното правораздаване, и в частност ВАС, да бъде защитник на гражданите срещу държавната администрация, коректив на изпълнителната власт и гарант за демокрация“, се мотивират те. Постигнатите резултати са оценени по достойнство в ежегодното Информационно табло на Европейския съюз по параметрите бързина и ефикасност на административното правосъдие.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст