ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

С Белгия ще спираме злоупотребата със социални помощи

белгия

Заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров обсъди сътрудничеството между България и  Белгия в борбата с трансграничната злоупотреба при обезщетения и вноски за социална сигурност от заетост и недекларирана заетост, както и при нелегалната трансгранична заетост.

На 4 октомври 2016 г. двете страни подписаха съвместна декларация относно развитието на сътрудничеството в борбата с трансграничната злоупотреба със социални средства. Един от договорените ангажименти в нея е след взаимни консултации и чрез двустранна спогодба да се създаде подходяща правна рамка в подкрепа на общите принципи, посочени в декларацията.

В спогодбата са регламентирани основните принципи на административно взаимодействие между институциите в двете държави. Определен е максимален срок до 3 месеца за отговор на отправена молба от институция в една държава до компетентен орган в другата държава. Предвижда се договаряне на механизъм за защита на личните данни при осъществяване на обмена на информация. Важна част от споразумението е възможността за обмен на цифрови данни (файлове), като по този начин може да се събира, търси, сравнява, извлича и използва информация посредством автоматичен или полуавтоматичен процес.

Предвижда се също така възможност за извършване на съвместни проверки за точното определяне на размера на социалните вноски и спазването на правилата за командироване.

Успешното приключване на преговорите и подписването на спогодбата ще доведе до по-добра защита на лицата, които полагат труд на територията на двете държави. Очаква се да се осигури по-добро взаимодействие между институциите и навременно идентифициране на проблемите, без излишно забавяне.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст