Токът удари бизнеса през енергийното борса

ток

Държавата развърза леко кесията и въпреки недоволството на бизнеса одобри от началото на тази година увеличения на част от пенсиите, както и на минималната работна заплата. Покрай вдигането на приходите на хората обаче се оказа, че и цената на електроенергията, продавана на свободния пазар, също ще се увеличи, и то съвсем не символично.

Именно на свободния пазар в последно време имаше сътресения, които започнаха от служебното заличаване на търговеца на ток "Фючър Енерджи" – един от кандидатите за покупката на активите на ЧЕЗ в България. Компанията заяви, че не може да доставя договорените количества електроенергия на потребителите си поради финансови причини. Еднозначен отговор какви точно са финансовите причини, все още е трудно да се даде. Но една от тях е самата структура на свободния енергиен пазар у нас, на който има голямо търсене, но малко предлагане. При сключването на самите договори също има редица ограничения, които понякога източваха финансовите резерви на енергийните търговци.

След изключването на "Фючър Енерджи" част от клиентите им отидоха при доставчиците от последна инстанция, чиито цени обаче са значително по-високи от пазарните. И за да не се случват подобни сътресения и занапред, депутатът от ГЕРБ Делян Добрев даде заявка, че е необходимо спешно да бъде променен Законът за енергетиката. Така и стана, но покрай създалата се криза се стигна дори до абсурда специалисти да призовават фирмите да се върнат на регулирания пазар на електроенергия – за по-сигурно.

В крайна сметка от началото на новата година всички производители на ток с генерация над 5 MW ще трябва да продават цялата си електроенергия на борсата. Това на практика означава, че още от януари ще има сериозен ръст на търгуваните обеми, което със сигурност ще донесе редица главоболия не само за експертите от Българската независима енергийна борса, но и за техните "надзорници" – Комисията за енергийно и водно регулиране.

Размътване на водата

Вкарването на цялото производство на ток в страната за продажба през тържището се смята от някои хора за добра идея и стъпка в посока на реалната либерализация на този сегмент в България. Тази бе и основната идея на предложените от Делян Добрев промени в енергийния закон. Само че тази стъпка размъти доста водата на редица играчи в сектора. Досега държавните НЕК, АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица-изток 2“, освен че бяха единствени доставчици на ток за борсата, имаха и свои паралелни платформи за продажба на електроенергия по дългосрочни договори. Доста често при тези договори продажбата става на цени, по-ниски от борсовите. Не са малко и случаите на спекулативни покупки или такива, извършени за изключително кратки срокове. Но при един отворен пазар подобни практики би следвало да са далеч по-трудни за реализиране и значително по-прозрачни.

Отделно и самите търговци се стремят да имат дългосрочни договори с доставчиците. Само така те могат да си гарантират сигурни доставки за клиентите, без това да им създава "финансови главоболия". Тези търговци обаче доста често изнасят електроенергия и за свои клиенти в региона, където цените са значително по-високи от нашите.

При всички тези дадености само за месец-два  ще се наложи енергийната борса да структурира пазара така, че хем да поеме повече доставки от различни енергийни производители, хем да предлага и дългосрочни договори за двете страни – доставчици и търговци. Паралелно започва и търговията "в рамките на деня", което допълнително ще усложни работата на оператора. А за да е натоварването пълно, в момента тече и процес по прехвърлянето на Българската независима енергийна борса от Българския енергиен холдинг към Министерството на финансите. Самото прехвърляне вече трябваше да е приключило, но финансовото ведомство все още не е приютило тържището при себе си.

(Не)очакваното повишение на цените

Споменатите законови поправки, преминавания към свободен пазар и промени в търговията ще се стоварят върху главата на бизнеса, а впоследствие и върху потребителите. Търговците на ток тръгнаха да вдигат цените, започна процес на предоговаряне дори на дългосрочни договори. При това положение нищо чудно още в края на януари бизнесът да вдигне цените на произвежданите от него стоки – независимо дали говорим за металургична продукция, производство на хляб, или текстил. Даже открито вече се говори за шоково поскъпване на електроенергията с над 30 процента… Цялата работа е там, че повечето фирми излязоха на свободния пазар с идеята да получат по-ниските цени на тока в сравнение с регулирания пазар. Връщането назад сега обаче е значително по-трудно.

Поскъпването на тока на свободния пазар идва от една елементарна причина – нивата на търсенето и предлагането. След като търговците го продават по-скъпо в чужбина, те са готови да дадат и малко повече при закупуването му у нас за сметка на маржовете си. Но пък по-високите цени не са по вкуса на българските предприемачи, на които ще се наложи да вдигнат цената на продукцията си, след като им поскъпва една от основните суровини. Така или иначе, е напълно възможно цените на свободния пазар у нас да се изравнят с тези в региона, което ще е сериозен удар за нашия бизнес.

И сега идва интересната част. Свободният ни пазар е в зародиш и точно затова редица специалисти основателно говорят за изкривяване на цените (държавата ни нямаше да се казва България, ако някой не се опита да лови риба в мътна вода). За да се избегне поскъпването поне през зимата, засягайки всички по веригата, изглежда, че управляващите пак ще закърпят ситуацията с някоя и друга законова поправка. Пък после ще видим…

Оптимизмът на борсата

Въпреки хаоса енергийната борса оптимистично очаква с наложените промени търговия да се облекчи. Чрез платформата за двустранни договори сделките не само щели да се улеснят, но и да доведат до вдигане на търгуваните на този пазар количества електроенергия пет пъти.

Всъщност, една от най-съществените промени е намаляването на размера на изискваните от борсовия оператор финансови гаранции за участие в търговията и уеднаквяването им за всички сделки. Тези лимити ще бъдат освобождавани веднага след сключването на сделката. Освен това борсовият оператор вече няма да е страна по сделките, сключвани на отделните екрани на търговията. Условията на съответния търг ще се определят от инициатора му, който вече става видим. Ще се стандартизират и условията по сделки, сключени в рамките на непрекъснатата търговия и по часовите продукти. Очаква се също така до месец на борсата да могат да се сключват и сделки за търговия на електроенергия в рамките на същия ден.

"Надявам се в края на януари или февруари да сме в състояние наистина да кажем, че тази платформа работи и реално стават сделки на нея. Тя ще помогне най-вече на търговските участници да оптимизират графиците за доставка, така че да избегнат някакви големи дисбаланси – било то като излишък, било то като недостиг. Най-вече мисля, че ще помогне на производителите от възобновяеми енергийни източници", обясни неотдавна шефът на борсата Константин Константинов.

Изкривявания и липса на ликвидност

Председателят на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори Константин Стаменов е на мнение, че основен проблем е липсата на достатъчно конкуренция по линия на производството на електроенергията. "След като няма достатъчно конкуренция, естествено, че могат да се получат изкривявания. Пазарът не е подреден, не е достатъчно либерализиран, не е достатъчно ликвиден, не е достатъчно контролиран. Миналата година имаше сделки за 100 млн. лв. в рамките на 17 секунди при непазарни цени. И се оказа, че няма механизъм, по който да бъдат санкционирани участниците в тези сделки", коментира той. Стаменов изтъкна още, че трябва да се довършат реформите, за да има прогнозируемост на пазара.

Според проф. Атанас Тасев спекулациите могат да се спрат, като се въведе динамичен модел на електроенергийния пазар, тоест, всички да излязат на него.

А пък позицията на експерта  Антон Иванов от Българския енергиен форум е, че няма обективни условия за драстично повишение на цените на електроенергията. Иванов допълни, че при над 30% повишение на цените от страна на търговците може да се мисли за спекулация и че е необходимо да се увеличат правомощията за регулатора, за да се избегне спекулата и пазарът да бъде предвидим за бизнеса. По думите му, цените на борсите са се повишили спрямо миналата година с около 5 до 10 процента. Но у нас се получавало увеличение с 30 до 60 на сто, защото нашият пазар е ограничен, неликвиден и няма механизми, които да контролират спекулативното поскъпване.

Искания за повече прозрачност и контрол

Колкото до двете големи сдружения на търговците на електроенергия, като цяло те подкрепят промените за свободен и гъвкав енергиен пазар, но искат по-добър контрол при сделките от страна на независимата енергийна борса и Комисията за енергийно и водно регулиране, както и създаването на клирингова къща, която да обслужва и гарантира сделките.

Конкретно от Асоциацията на търговците на електроенергия категорично твърдят, че не търговците са причина за поскъпването на тока. Цените на електроенергията са пряко свързани с цените на основните енергийни ресурси, които се търгуват на световните пазари. През последната година наблюдаваме увеличения на цените на въглища, петрол, природен газ и въглеродния диоксид емисии, които рефлектират в нарастването на цената на електроенергията с около 30% на европейско ниво, подчертават от организацията. Според членовете й българският пазар е пряко зависим от регионалните цени и за последните 18 месеца цената на борсата у нас за пиков товар (доставката на електроенергия в часовете от 9.00 до 20.00 часа) се е увеличила със 72 процента.

Становището на асоциацията е, че някои нормативни промени налагат ново монополизиране на пазара и че усилията на законодателите не бива да са в посока централизация и ограничаване на инструментите за търговия, а за максимално увеличаване на гъвкавостта и свободата на търговия в условията на строг пазарен надзор. Търговците на ток обръщат внимание и че измененията в Закона за енергетиката са били изготвени и приети, без да се организира обществено обсъждане и да се потърси мнението на всички участници на пазара на електрическа енергия.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст