Предсрочното погасяване спестява от лихвата

Маргаритов

При предсрочно погасяване на заем кредиторът няма право да изисква от клиента си лихвата за целия период на договора. Това коментира председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов.

"Лихвата е възнаграждението на кредитора за това, че неговите пари са престояли при получателя за определен период от време. Когато този период е съкратен, то очевидно и това възнаграждение също трябва да бъде съкратено”, коментира Маргаритов и добави, че за останалия период на договора потребителят следва да дължи само главницата. 

Председателят на КЗП предупреди, че в случаите, в които потребителят изпадне в забава, кредиторът има право да обяви заема за предсрочно изискуем и да получи обезщетения за оставащия период на договора в размер – основният лихвен процент плюс десет пункта. Други такси или плащания обаче не могат да бъдат изисквани.

За да не се стига до усложняване на отношенията между кредитор и потребител, Маргаритов препоръча тегленето на заеми да не бъде "моментен импулс”, а да се планира. "Дори и да има остра необходимост от "бързи пари”, кредитополучателят да си направи внимателна преценка какво точно се взима и какво трябва да се върне. Винаги да си даваме сметка – ако сега сме в затруднение и много желаем да вземем кредит, това няма ли да ни въвлече в затруднение за по-дълъг период от време”, акцентира той и добави, че този подход стои в основата на възможността впоследствие потребителят да изплаща регулярно вноските си по кредита.

Преди теглене на кредит Маргаритов посъветва да се преглеждат повече  оферти и напомни, че на пазара в момента оперират над 50 регистрирани в БНБ финансови институции за отпускане на заеми на потребители. "Има вече и възможност за използването на кредитни консултанти. Съществува стандартен европейски формуляр, който може да бъде изтеглен от интернет страницата на КЗП. Той е задължителен реквизит в преддоговорните отношения и в него трябва да се съдържат всички съществени елементи по отношение на размера на кредита, допълнителните такси, на лихвения процент и т.н.”, допълни председателят.

След като в първите години на по-интензивно ползване на бързи кредити изискването за подписване на запис на заповед при сключване на договор за заем е засегнало много потребители, законът е въвел ограничение това да не може да става без съгласието на потребителя, посочи Маргаритов. "Тези действия са много затормозяващи, защото представляват безусловно волеизявление за поемане на финансов ангажимент, и то в целия размер на кредита и дори в по-голям”, изтъкна той.

Маргаритов обобщи, че през последните две години КЗП е прегледала общите условия на всички небанкови финансови институции, които отпускат кредити на потребители. В много от случаите при откриване на неравноправни клаузи търговците доброволно са ги отстранявали. "Ако не сме обхванали всички, със сигурност и нововъзникналите ще бъдат прегледани, когато стигнат до регистрация  в БНБ.
По думите на председателя постъпващите в Комисията жалби от граждани са свързани най-вече  с изискването на допълнителни нерегламентирани такси. Той  настоя при възникването на проблеми във връзка с изпълнението на договора потребителите да търсят съдействието на институциите. Най-напред трябва да се обърнат към предоставилата кредита финансова институция и към кредитните консултанти, а на следващ етап – към КЗП като контролен орган и към Помирителната комисия за платежни спорове, за да се намери  удовлетворително решение и за двете страни.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст