ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Лихвите ще се останат ниски, кредитите ще растат бавно

лихви

Мениджърите на големите банкови групи, които заемат  водещи позиции на пазарите в страните от Централна и Източна Европа, са оптимисти за развитието на финансовия бизнес през следващите две години. Това стана ясно на конференцията на  списание "Юромъни", която се проведе във Виена от 15-и до 17 януари. На събитието  присъстваха централни и търговски банкери, шефове на застрахователни и инвестиционни компании, макроикономисти и финансови анализатори от всички по-големи финансови групи, работещи в региона. От българска страна най-изявено  бе присъствието на "УниКредит" и на "Райфайзенбанк", които бяха генерални споснори на конференцията. Но  имаше и представители на  други банки, които работят на нашия пазар –  унгарската "ОТР" и френските "Сосиете Женерал", "БНП Париба".

От анализа на  експертите на "УниКредит" за процесите в региона,  представен от Карло Вивалди, директор на банката за Централна и Източна Европа, и от Дан Букша, главен икономист на банката за региона, макроикономическата среда в Централна и Източна Европа ще остане благоприятна. Така тя ще  окаже  положително влияние и върху банковия сектор. За повечето от страните от региона изминалата година беше най-добрата от 2010 г. насам по отношение на икономическия растеж. Очакванията на анализаторите от "УниКредит" са ръстът на БВП да остане стабилен в повечето страни (около 3% или повече), макар те да допускат и  известно умерено забавяне през 2018-а и 2019 година. "За втора поредна година банковият сектор се развиваше добре във всички страни от Централна и Източна Европа", посочи Карло Вивалди.

"Регионът на Централна и Източна Европа предлага уникални възможности, като се има предвид нарастващото богатство на домакинствата тук, както и увеличаващата се нужда от консултантски и инвестиционни, и спестовни продукти", поясни Мауро Джорджо Марано, част от екипа на звеното за Стратегически анализи на "УниКредит".

Специално за България очакванията на експертите са, че икономическата среда тук ще продължи да се подобрява и през сегашната 2018 година. Основният сценарий за българската икономика, според анализите на "УниКредит Булбанк", предвижда ускоряване на реалния ръст на БВП до 4.4% в условията на ниска инфлация и доближаване на икономиката до пълна заетост.

Структурата на растежа на БВП ще се подобри, като очакванията са инвестициите (както в ново сградно строителство и инфраструктура, така и в машини и производствено оборудване) да се присъединят към силното нарастване на потреблението и на износа. Това ще направи модела на растеж на българското стопанство по-широко базиран, а по този начин и по-устойчив. Силният ръст на БВП ще бъде съпътстван и от запазването  на значително положително салдо във външната търговия, което ще способства за продължаващо свиване на външния дълг и за по-нататъшно подобряване на устойчивостта на икономиката  срещу възможни нови шокове. 

Анализаторите на "УниКредит Булбанк" очакват умерено ускоряване на ръста на корпоративния кредит – до около 5.5% годишно, при изчистване на ефекта от продажбата на лоши кредити (ако влиянието им  не бъде  елиминирано, въпросният ръст ще е около 3.7%). Прогнозите им са, че този ръст ще дойде от малките и средните предприятия, тъй като повечето големи компании разполагат със значителни свободни средства, което ще им позволи да финансират ръста на инвестициите си, без да разчитат на кредити. Важен фактор за по-голямото търсене на корпоративни кредити ще бъде ускоряването на инвестициите до 5.5%, измерени чрез бруто образуването на основен капитал, при 2.7% очакван реален ръст за цялата изминала 2017 година. Това ще включва не само повече инвестиции в сградно строителство и в нови транспортни средства, но и в най-силно трансформиращия  структурата на икономиката сектор – инвестиции в машини и съоръжения. Фокусът върху експортно ориентираните проекти ще се запази, но експертите очакват  известно увеличение и на производствения капацитет на компаниите, ориентирани към вътрешното търсене, тъй като средносрочната перспектива пред растежа на българското стопанство отчете чувствително подобрение в хода на изминалата година.

По-високите цени на жилищата – в комбинация с увеличението на доходите и заетостта, ще доведат и до по-голямо търсене на кредит от домакинствата. То  ще продължи да изпреварва търсенето на кредит в корпоративния сектор. А  след изчистване на ефекта от продажбата на проблемни вземания експертите очакват  кредитът за  домакинствата  да отчете близо 9% ръст (8.1%, ако няма  изчистване на ефекта от рециклиране на лоши вземания).

В условията на силна конкуренция между банките лихвите по кредитите ще продължат да намаляват. Прогнозите са и за свиване на общия размер на проблемните заеми, както и на дела им спрямо общия кредитен портфейл.

Според анализаторите на "УниКредит Булбанк" основен риск пред  сбъдването на този благоприятен сценарий за банковия сектор е опасността от прегряване на пазара на недвижими имоти. "Досега двуцифреният ръст на цените на имотите остава сравнително изолирано явление, което обхваща най-вече някои от най-предпочитаните квартали в столицата. През последните няколко месеца може би дори са налице и първи сигнали за успокояване на пазара и за преход към динамика на цените, която по-силно се подкрепя от фундаменталните фактори. Въпреки това е необходимо случващото се да се наблюдава внимателно, тъй като по-високите цени на недвижимостите могат да навредят на икономическия растеж. По-високите цени на недвижимостите не само отнемат ресурси (капитал и работна сила) от други сектори на икономиката, които биха могли да се насочат към сектори с по-голяма производителност, но и може да доведат до влошаване на икономическото неравенство. А когато пък увеличението на цените на недвижимостите достигне прекомерно високи мащаби, може да се стигне до рязък спад, който е достатъчен да изпрати икономиката в рецесия", предупреждават анализаторите на "УниКредит Булбанк".

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст