ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

АС-Ловеч отложи делото срещу текстове от наредба на община Луковит

съд ловеч

Административно дело № 411/2017 г. по описа на Административен съд – Ловеч, образувано по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Ловеч, подаден против чл. 15, ал. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит, е отложено за разглеждане в открито съдебно заседание на 27.02.2018 г. от 13:00 часа.

Доводите на прокурора за отмяна на оспорената разпоредба като незаконосъобразна са, че тя въвежда задължение заплащането на такса битови отпадъци за общински имоти, ползвани или наети от други лица, да става от общината за сметка на наемателя, съответно на ползвателя, което противоречи на съответните разпоредби от Закона за местните данъци и такси, в които ясно е разписано, че таксата се заплаща от лицето, на което е предоставен за управление имотът, или от ползвателя – при учредено вещно право на ползване.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Подкрепяте ли решението на депутатите да излязат в предизборна "ваканция", въпреки че според новата Конституция те трябваше да работят и да контролират служебния кабинет?

Подкаст