Бизнесът расте с нови акции

Напук на невярващите "БФБ-София" все още дава възможност на инициативните мениджъри да акумулират парични средства, с които да подкрепят ново производство или свои  вложения в модернизация. След като преживяха стагнацията на пазара, някои от фирмите отново търсят начини за разрастване и разширяване на предмета си на дейност, а един от начините за това е  издаването на нови акции. Разбира се, всяка компания има свои  предпоставки да търси увеличаване на капитала. Това могат да бъдат: необходимостта от постъпване в дружеството на допълнителни средства за разрастване на стопанската му дейност или нуждата от допълнителни средства за преодоляване на финансови затруднения, в това число изплащане на данъци, заеми, лихви по облигационни емисии и други.

През изминалата година инвеститорите са подкрепили бизнес плановете на единадесет български публични компании със 198.094 199 лв. от увеличения на капитала през фондовата борса, показва проучване на в."БАНКЕРЪ". Заради щедростта на пазарните играчи сумата е рекордна за последните девет години.

През 2016 г. фирмените проекти бяха подкрепени само с 12.72 млн. лв., като едва три компании – "Софарма имоти" АДСИЦ, "Булленд инвестмънтс" АДСИЦ и "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ, са направили опит да "обезпокоят" инвеститорите.

Разходката из данните от статистиката през 2017 г. показват, че най-силен е бил урожаят за публичните компании през четвъртото тримесечие на миналата година, когато шест дружества успяха да привлекат 141 319 902 лева. Най-голям дял от тях се пада на "Велграф асет мениджмънт" АД – 54.001 млн. лева. Основната дейност на дружеството е свързана с отдаване под наем на собствени или наети разнообразни имоти на индивидуални инвеститори и фирми за дългосрочен период. В портфейла му има складови бази, банкови офиси дори централа на авиокомпания, като те се ползват от дружества от групата "Химимпорт". След увеличението акционерният капитал на "Велграф асет мениджмънт" е в размер на 68 979 428 лв., разпределен в същия брой поименни акции, с номинална стойност 1 лев всяка.

"Еврохолд България" успя да привлече от борсата 34 млн. лв. през първите три месеца на 2017 година. Така капиталът на компанията е увеличен от 161 345 000 на 197 525 600 лева. Инвестиционният портфейл на компанията, която оперира на Балканите, включва дъщерни дружества, извършващи дейности в четири направления – финансови услуги, продажба на автомобили, лизинг и застраховане. Взаимно допълващите се дейности предоставят  значителни възможности за бързо нарастване на пазарните дялове на компаниите в холдинговата структура, оптимизиране на разходите, засилване на конкурентоспособността и в резултат на това повишаване на печалбата на "Еврохолд".

С решение на съвета на директори бившият приватизационен фонд "Сила холдинг" увеличи капитала си с 33.706 млн. лв. до 53 705 994 лева. Другите фирми добавиха към капитала си по-малки суми през миналата година.

Успешният бизнес модел и добрите финансови резултати позволиха на две от публичните дружества да увеличават капитала си със собствени средства от акумулирани печалби от дейността. За поредна година това направи варненската фирма "Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД – София. С добавените 7.7 млн. лв. капиталът й набъбна до 64.300 млн. лева. Производителят на радиатори "Корадо-България" АД в Стражица – дъщерна фирма на чешката "Корадо" АД, използва 4 389 538 лв от резервите си, като така капиталът й стигна до 13 168 614 лева.

 

 

БФБ подкрепи бизнеса с милиард лева

Годините 2015 и 2014-а не са били много успешни за финансиране през "БФБ-София". Акумулираният свеж капитал от компаниите, търгувани на регулирания пазар, са били съответно 29.726 млн. лв., като това са направили осем фирми (а една е прехвърлила средства от резервите в основния капитал), и 20.454 млн. лв., но сумата е формирана само от куриера "Спиди" АД след увеличение на капитала (други шест фирми са ползвали пари от резервите).

За година (през 2013-а) инвеститорите са подкрепили проекти на пет компании със 102.427 млн. лв., но 86 329 350 лв. от тях тогава са били набрани от "Корпоративна търговска банка" АД.

Над 100 млн. лв. са били акумулирани още през 2011 г. (197 млн. лв.), 2010-а (176.5 млн. лв.) и 2009 г. (163.1 млн. лв.). Общо за периода от 2009-а до 2017 г. фирмите са си осигурили през "БФБ-София" инвестиции за 983.77 млн. лева.

 Така че може ли някой да каже, че българската фондова борса не е правилното място за набиране на паричен ресурс за развитие на компаниите.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст