ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ОП-Ловеч протестира против текст от Правилник на общинската администрация-Ловеч

съд ловеч

Административно дело № 4/2018 г. по описа на Административен съд – Ловеч, образувано по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Ловеч, подаден против чл. 19, ал. 2, т. 15 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч, е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 14.03.2018 г. от 11:00 часа.

Доводите на прокурора за незаконосъобразност на оспорения текст са, че същият противоречи на разпоредби на ЗМСМА, свързани с компетентността на председателя на общинския съвет и на кмета на общината. В протеста се поддържа, че съгласно законовата регламентация общинският бюджет се приема от общинския съвет, а изпълнението му се организира от кмета, като не се предвиждат правомощия на председателя на общинския съвет по отношение на общинския бюджет.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Подкрепяте ли решението на депутатите да излязат в предизборна "ваканция", въпреки че според новата Конституция те трябваше да работят и да контролират служебния кабинет?

Подкаст