ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Предлагат административни наказания на бенефициенти по програми, финансирани от европейските фондове, внесени в съда от ОП – Благоевград

окръжна прокуратура

Окръжна прокуратура – Благоевград е внесла в съда предложение за освобождаване от наказателна отговорност по реда на чл. 78 а НК и налагане на административно наказание „глоба“ на Е. Бунцева от с. Бунцево, общ. Якоруда. Тя е била привлечена в качеството на обвиняем за извършено от нея престъпление по чл. 248а, ал. 2 вр. ал. 1 от НК.

През м. юни 2015 г. обвиняемата Бунцева решила да кандидатства по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., за да получи средства от фондове предоставени от Европейския съюз на българската държава. За тази цел тя потърсила помощ от фирма за консултантски услуги „А. – ММ И.“ ЕООД, управлявана от неин братовчед, като бил сключен съответен договор.

След като събрала всички изискуеми документи, на 23.07.2015 г. Е. Бунцева лично подала в ОД на ДФ „Земеделие“ гр. Благоевград заявление за подпомагане по подмярка „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. В съответния пункт тя декларирала, че стопанството й не е съсобствено и/или съвместно притежание с друго лице (с изключение на случаите на съпружеска имуществена общност). Също така в документа тя посочила, че от 12.06.2015 г. отглежда 10 броя млечни крави и 35 броя зайкини майки в животновъден обект, находящ се в с. Бунцево.

В действителност обаче, към датата на подаване на заявлението, в обекта нямало животни. По делото е било установено, че кравите били отглеждани не от кандидата Е. Бунцева, а от нейните консултанти в селскостопанска сграда в местността „Куртово“, обл. Пазарджик, а зайците – в плевня на нейни роднини в с. Бунцево. Тези обстоятелства я изключвали от кръга на правоимащите бенефициенти, тъй като тя не отговаряла на предвидените изисквания за отпускане на финансова помощ.

Другото внесено от Окръжна прокуратура – Благоевград предложение по чл. 78 а от Наказателния кодекс за същото престъпление е по отношение на Л. Тодоров от с. Лакатник, общ. Своге – бенефициент по мярка „Модернизация на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. Целта на инвестиционния му проект била създаване на 150 дка трайни лавандулови насаждения.

През м. август 2014 г. между Тодоров и Държавен фонд „Земеделие“ бил сключен договор за отпускане на финансова помощ, съгласно който предоставяната субсидия била в размер до 50% от одобрените и реално извършени от ползвателя разходи, свързани с осъществяването на проекта. Първоначално одобрената безвъзмездна помощ била в размер 63 078 лева, а окончателната сума се определяла от Фонда след представяне на всички изискуеми за направените инвестиционни разходи документи. Ползвателят по така сключения договор се задължил да извърши инвестицията в срок до 15.09.2015 г.

С цел получаване на средства от фондове, предоставени от Европейския съюз, през м. октомври 2015 г, в Дирекция „Оторизация на плащанията по прилагане на мерките за развитие на селските райони”, отдел РРА-Благоевград, в качеството си бенефициент Тодоров представил неверни сведения в заявка за окончателно плащане. В документа той посочил, че извършил инвестиционни разходи, като за доказване на това обстоятелство, както за плащане от негова страна, приложил неистински документи – фактури и платежни нареждания.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст