АС – Разград отмени разпоредби от Правилника на Общински съвет Завет

съд разград

Административен съд – Разград отмени разпоредби от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

С Решение № 14 от 01.03.2018 г., постановено по административно дело № 6/2018 г. състав на Административен съд – Разград отмени разпоредбите на чл.11, ал.1, т.4; ал.3 и ал.4 и чл.13, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. В мотивите си съдът приема, че оспорените разпоредби са приети в нарушение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за публичните финанси и Закона за нормативните актове, поради което се явяват незаконосъобразни, тъй като противоречат на разпоредби от по-висока степен и следва да се отменят.

Към датата на публикуване решението не е влязло в сила.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст