ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Опциите за финансиране – все по-далече от банките

сделка за пари

Възможността малките и средните предприятия да се финансират  чрез "БФБ-София" става още по-достъпна след огласяването  на инициативата "Ваучерната схема за покриване на разходите за достъп до капиталовия пазар". Добър вариант  за тях е именно опцията да ползват дялов капитал в допълнение на банковото финансиране и европейските средства, за да осигурят устойчивост на бизнеса си. Това стана ясно на форума "Алтернативни възможности за финансиране на устойчивия растеж", организиран от Българска стопанска камара (БСК), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Инвестиционен посредник "Карол".

Прекомерното използване на банково финансиране може да доведе компаниите до невъзможност  да реинвестират в бизнесразвитието си. Опасенията са, че очакваният ръст на лихвите през следващите години ще изсмуква голяма част от свободния паричен ресурс на фирмите и те ще пропуснат възможността да се възползват от очаквания ръст на българската икономика.

Очаква се тя да расте с 3.9% през следващите три години, отбелязва Камен Колев, заместник-председател на Българска стопанска камара. Инвестициите  в икономиката се очаква да нарастват през  периода 2018-2020 г., като основен двигател в този процес ще бъдат частните инвестиции. За да останат конкурентни, малките и средните предприятия трябва да продължат да влагат средства в развитие на бизнеса си със сходни темпове. Нуждата от инвестиции се допълва и от състоянието на пазара на труда, допълни Камен Колев. Ръстът на работната заплата и липсата на квалифицирани кадри ще принудят компаниите да заместват все повече човешките ресурси с капиталови инвестиции. Така че в България и в другите страни от Европа, в които осезаемо липсват кадри (и като брой, и като качество), процесът по роботизация трябва да бъде задвижен по-бързо. И определено част от компаниите вървят в тази насока. Заедно с това трябва много бързо да започне и преквалификация на кадрите.

Решенията на тези предизвикателства минават през инвестиции, насочени в автоматизация, развиване на нови продукти и услуги с висока добавена стойност, експанзия на външни пазари, агресивен растеж и консолидация на сектора, посочи Ангел Рабажийски, изпълнителен директор на инвестиционен посредник "Карол". От тази гледна точка може да се разглежда и ваучерната схема за достъп до "БФБ-София". Тя ще стартира през май тази година и ще даде възможност за малките и средните компании да наберат дялов капитал и да осъществят инвестиционните си програми, с които да продължат устойчивия си растеж. Общо 78 предприятия ще могат да получат финансиране от 50 хил. лв., което да покрие разходите им за излизане на борсата.

Спадът на лихвите по депозитите пренасочи много средства от банките към капиталовия пазар, което доведе до рекордни оценки на публичните компании, допълни Ангел Рабаджийски. Набирането на дялов капитал в този момент би довело да висока пазарна оценка на компанията, но  би имала и допълнителни ползи от положителен маркетинг и от популяризиране на продуктите на компанията до възможността за привличане на стратегически партньор и потенциална стратегия за изход на собственика.

Още една възможност за подкрепа на устойчивото развитие на фирмите е инициативата на Европейската банка за възстановяване и развитие за достъп до необходимото за растежа им know-how, разкри Мирослав Стоянов, управляващ директор на програмата за България. Чрез нея се предоставя  консултантска помощ в областта на стратегия, търговия и насърчаване на износа, финансовото управление, ефективност на ресурсите и маркетинга. Програмата свързва бизнеса с местни консултанти и международни експерти от различни индустрии, като покрива 67% от разхода по проекта.


Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст