Административен съд – Смолян отчете дейността си през 2017 г.

Съд Смолян

Административен съд – Смолян проведе Годишно отчетно събрание на съдиите и служителите, на което беше представен Отчетния доклад за дейността на съда за 2017 г.

Резултатите от дейността за м.г. бяха представени от председателя на Административен съд – Смолян Игнат Колчев. 95,5% от делата са решени в тримесечен срок, което е изключително висок резултат по показател бързина на правосъдието. Съдебните актове се постановяват в законоустановения едномесечен срок от приемане на делото за решаване. От подлежащите на обжалване актове пред ВАС са обжалвани 53%, като 70 % от тях са потвърдени.

Отчетена бе обща тенденция на повишаване на постъпленията от административно-наказателни дела, които съдът разглежда като касационна инстанция, която ще се запази и през 2018 г. Въз основа на решените дела през годината бе направен извод, че съдът е високо натоварен според правилата на ВСС.

На събранието присъстваха председателят на Върховен административен съд Георги Чолаков, съдия Милка Панчева – и.ф. заместник-председател на Върховен административен съд и съдия Ваня Пунева – председател на трето отделение на Върховен административен съд, председателят на Окръжен съд – Смолян, окръжният прокурор, председателите и съдии от районните съдилища в областта.

Съдия Чолаков поздрави ръководството за успешната работа и изрази удовлетворение от бързото, ефективно и качествено правораздаване. Председателят на ВАС обърна внимание, че като последица от предстоящи законодателни промени ще се промени подсъдността на някои дела, което допълнително ще увеличи обема от постъпления.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст