ГДБОП

ГДБОП набира инерция и се развива в положителна посока. Приоритетите и линиите на работа са ясно и точно определени и отговарят на оперативната обстановка, запазен е екипният принцип на работа, заяви главният секретар на МВР главен комисар Младен Маринов. Той подчерта, че сред приоритетите, които трябва да останат през 2018 година са корупцията и прането на пари, в тясно взаимодействие със Специализираната прокуратура, за да се отговори на очакванията на обществото. Главен комисар Младенов отбеляза и важната роля на отдел „Киберпрестъпност“ в контекста на непрекъснатото развитие на технологиите.
Не съм се съмнявал, че работите отлично. Имаме изключително добро сътрудничество, вашите резултати неизбежно влияят и върху нашата работа, както и обратно, заяви административният ръководител на Специализираната прокуратура Иван Гешев. По думите му ГДБОП е една от най-сериозните дирекции в МВР, която работи добре, бързо, организирано.
 

През 2017 г. дейността на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ е съобразена с целите и приоритетите на Министерство на вътрешните работи и националните политики.

Предприетите през годината активни и целенасочени действия срещу организираната престъпност са проектирани в постигнатите конкретни резултати.

През отчетната година е разкрита и документирана дейността на 109 организирани престъпни групи. В дялово отношение се запазва тенденцията от предходни години и водеща е линията „Наркотици“ – 33%, на следващо място „Митнически режим, парична, данъчна и осигурителна система” – 22%; „Контратероризъм“ – над 20%; „Трансгранична организирана престъпност“ заема дял от 19% и „Корупция и изпиране на пари“ – 5,5%.

Отчетен е ръст с над 177% на броя на досъдебните производства, по които е работила дирекцията. Нараснал е и броят на новообразуваните производства – със 170%, обусловено донякъде от приетите законодателните промени в края на 2016 г. и осигурената  възможност ГДБОП да работи извън хипотезата на чл. 321 от НК по някои престъпления (киберпрестъпност, корупция и изпиране на пари).

Тенденция на увеличение се наблюдава и по отношение на приключените производства, които бележат ръст от 187%, а така също и в броя на повдигнатите обвинения – 860 (437 за 2016 г.), или с 97% повече.

Отчетено е намаление със 17,6% в броя на проведените специализирани операции – 220 през 2017 г. срещу 267 за предходната година. Независимо от това, са постигнати високи резултати в борбата с организираната престъпност.

По линия „Наркотици“, на територията на страната от ГДБОП и съвместно с други служби в МВР и Агенция „Митници“ са заловени около 322 кг. наркотични вещества; над 2000 броя таблетки, над 1142 кг зелена маса и 345 стръка канабис; около 100 кг и 2380 литра прекурсори. Разкрити са 6 нелегални лаборатории от домашен тип за синтезиране на амфетамин и метамфетамин и 7 закрити помещения и оранжерии за отглеждане на канабис. На чужда територия с участието на ГДБОП в 4 случая са заловени общо 44 кг хероин; над 53 кг марихуана; 26 кг кокаин и други наркотици. Пресечени са 5 трансгранични наркоканала и са задържани 23 лица.

В противодействие на киберпрестъпността е иззета компютърна техника,  оптични и магнитни носители с над 14 300 файла с незаконно съдържание; задържани са 2 лица за финансови измами и 23 участници в група за хакерски атаки, прекратен е достъп до сайт за онлайн разпространение на литературни произведения.

В унисон с националните прерогативи и в отговор на препоръките на ЕК в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка през 2017 г., са проведени редица проверки за противодействие на корупцията и изпирането на пари. 51 са за корупционни прояви, като материалите за 30 от тях са изпратени в прокуратурата. Задържани са 90 участници в корупционни схеми и са иззети над 1 млн. лв. Извършени са проверки по 328 преписки, свързани с изпиране на пари и злоупотреби със средства на ЕС и по 63 случая за финансови измами е сезирана прокуратурата. Установени са щети за над 23 млн. лв., над 16,2 млн. евро и над 15,7 млн. щ.д.

Конкретни дейности и инициативи са предприети от ГДБОП и за противодействие на престъпленията срещу данъчното и митническо законодателство. От проведените 19 операции по контрабанда са иззети 9,9 млн. къса цигари, над 3,7 т тютюн, над 12 хил. литра високоалкохолни напитки и вино, 1,5 т дизелово гориво. От извършени ДДС измами са установени щети за близо 37,4 млн. лв и малко над 363 хил. евро. Иззети са 2189 фалшиви евро банкноти на обща стойност по номинал над 121 хил. евро, разкрита е печатница за производство на фалшива валута и са неутрализирани 2 канала за трафик на фалшиви пари.

На територията на други европейски страни (Испания, Гърция, Румъния и Чехия) са иззети над 950 МБ цигари, 4,5 млн. къса цигари, 39 т. тютюн, разкрити са 2 нелегални фабрики за производство на цигари и са пресечени 4 контрабандни канала.

За поредна година доказа своята ефективност в борбата с контрабандата и Междуведомствения координационен център. В сравнение с година по-рано, през 2017 г. е отчетен ръст със 17% на наложените обезпечения на рискови търговски дружества, на стойност над 13 млн. лв. В полза на държавата е изоставена стока за около 78 хил. лв. От съвместни операции с други контролни органи, представени в Центъра (НАП, АМ, АБХ) и структури на МВР, са иззети над 12 хил. артикула, носещи логото на защитени търговски марки, използвани без разрешение от правопритежателя. Предотвратен е контрабанден внос на 90 т стоки с висок фискален риск и 19 000 къса цигари без акцизен бандерол. Над 44 тона негодно за консумация месо е унищожено и не е допуснато за разпространение на пазара. Под координацията на Междуведомствения център са проведени 28 широкомащабни операции за ограничаване и пресичане на злоупотребите с енергийни продукти и горива. Изтеглени са на д 79 хил. литра некачествени енергийни продукти и горива и над 2500 кг отработени масла. Проведени са и други 15 тематични операции и над 1100 проверки на складове, търговски обекти и офиси.

Ценен принос в борбата с трансграничната организираната престъпност има взаимодействието с чуждите партньорски служби. Широко използван модел е създаването на съвместни екипи за разследване. През 2017 г. дирекцията е участвала в 11 екипни разследвания (6 за трафик на хора; 2 по линия „фалшификации“ и по 1 за хакерски атаки, контрабанда на цигари и по линия „контратероризъм“).

Очертани са новите приоритети за работа на ГДБОП през 2018 г., като фокусът на усилията ще бъде насочен за противодействие на престъпленията в областта на данъчно-осигурителното и митническо законодателство, корупция и изпиране на пари, злоупотребите със средства на държавния бюджет и фондовете на ЕС, трафика на хора, ценности и наркотици, противодействие на киберпрестъпността, заплахите от тероризъм и незаконна миграция.  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст