Заподозряха поръчка за каски да е нагласена

каска

Инициативата "Антикорупционен фонд" (АКФ) разпространи в началото на седмицата информация, че е установила  данни за завишена цена, манипулативен срок на изпълнение и гаранции, опит за ограничаване на конкуренцията и наличие на свързани лица сред кандидатите при обществени поръчки, обявени от МВР.

Единият от визираните договори е за доставка на 460 бройки противоударна каска с визьор на цена 429 640 лв. без ДДС, със срок на изпълнение 45 дни. Тя е забавена  със 128 дни, за което изпълнителят е платил  неустойка  в размер на 32 995.84 лв., посочват експертите от инициативата. Вторият договор е за доставка на 330 бройки противоударна каска с визьор, на цена 296 670 лв. без ДДС, със срок на изпълнение 12 дни, а  договорът е изпълнен в срок. Двата договора са от 2016 и 2017 година.

Антикорупционният фонд алармира, че анализът на документацията по проведените процедури за тези обществени поръчки е констатирал, че те са с идентичен предмет и технически спецификации към оборудването, а  двете  се различават само по броя на заявените каски.

Според информацията за поръчките, ценовото предложение за една противоударна каска по договора от 2016 г. е 934 лв. без ДДС, а по договора от 2017 г. е 899 лв. без ДДС. "Експертният анализ на цените на свободния пазар на това специализирано оборудване с идентична техническа спецификация сочи, че те не надвишават 150-200 долара за единичен брой най-висок клас модели противоударни каски с визьор, а, за сравнение, най-масовите предлагани модели са значително под 100 долара за единичен брой", се казва в информацията на фонда. Експертите посочват, че многократното завишаване на цената е основание за съмнение, че при определянето на прогнозните цени за тези обществени поръчки е налице необективна оценка на пазарната среда за конкретния продукт. Провеждането на двете процедури е съмнително и заради факта, че изпълнителят на поръчката "ПАНОВ" ЕООД има съвсем различен предмет на дейност от предмета на обществената поръчка, както сочат данните в Търговския регистър.

Освен това правният екип на АКФ е разкрил, че при изпълнението на първия договор от 2016 г. е било допуснато съществено забавяне в срока за изпълнение – при предвидени по договор 45 дни то е 128 дни, т.е. почти три пъти надвишаване на договорния срок. В същото време – при доказано неточно изпълнение, същата фирма печели и следващата поръчка от 2017 г. със същия предмет, но при изключително кратък срок за изпълнение на доставката – само 12 дни. Самото допускане на подобен изключително кратък срок може да означава по същество опит за ограничаване на конкуренцията, а, от друга страна, дава извънредно предимство при определянето на изпълнителя, твърдят експертите от инициативата. "Как е бил оценен капацитетът на фирмата изпълнител, при положение че има доказано недобро изпълнение на предишния договор", питат от АКФ.

От фонда твърдят, че са налице още съмнения за манипулации. Съществената разлика между двата договора е гаранционният срок на доставените стоки. По първия договор от 2016 г. срокът е две години от датата на подписване на приемно-предавателния протокол (чл.11 от договора), а в договора от 2017 г. – срокът е 10 години, т.е. пет пъти по-дълъг за същия продукт (със същата техническа спецификация), отбелязва АКФ. Максималният възможен гаранционен срок според изискванията на процедурата води до това, че участникът "ПАНОВ" ЕООД получава максимален брой точки при оценка на подадената оферта.

"Заслужава проверка и дали в процедурата от 2016 г. участват свързани лица по смисъла на нормата на чл.101, ал.11 от ЗОП "свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура" и §1, т.13 и 14 от ДР на ЗППЦК, тъй като в процедурата участва кандидат и юридическото лице "Кар строй" ЕООД.  Търговският  регистър сочи, че  негов  управител  до  26.02.2016 г. е бил Ангел Панайотов Панов. Същият е бил и едноличен собственик на дружеството до 06.06.2016 г. – само два месеца преди решението за откриването на процедурата по обществената поръчка", коментират експертите от АФК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст